Woningbouw en behoud landschap gaan hand in hand
Logo vierklank.nl
Maartensdijk ligt midden in een uniek cultuurhistorisch slagenlandschap. (foto Frank Mulder)
Maartensdijk ligt midden in een uniek cultuurhistorisch slagenlandschap. (foto Frank Mulder) (Foto: )

Woningbouw en behoud landschap gaan hand in hand

In De Vierklank stonden onlangs stukken over snelle woningbouw in Maartensdijk van bijv. CDA-er Werner de Groot en het driemanschap Joep Gerritsen, Arie van der Vlies en Wim Verweij. Tegelijkertijd zijn er veel initiatieven van mensen en organisaties die zich uitspreken voor het behoud van het slagenlandschap rond Maartensdijk. Zij houden er rekening mee dat er bouwlocaties kunnen ontstaan buiten de zogenaamde rode contouren; dus midden in dat kostbare landschap.

door Henk van de Bunt

Het lijkt erop alsof het gaat om tegengestelde belangen en standpunten. Volgens de Stichting Behoud Prinsenlaatje is niets minder waar: ‘Je kunt vóór snelle leniging van de woningnood zijn, maar tevens tégen aantasting van het landschap’, aldus Peter Janssen, secretaris van de Stichting. 

Binnen
Janssen: ‘Wij zijn van mening dat het mogelijk is om het vereiste aantal nieuwe woningen (140) binnen de rode contouren te bouwen. Wij vragen van de gemeente om een uiterste inspanning te doen om dit te realiseren. En we vragen ook van de gemeente om zich naast de inspanningen rondom woningbouw ook bezig te houden met die andere belangrijke taak: het in stand houden van het unieke cultuurhistorisch slagenlandschap binnen haar grenzen.

We hebben daar de gemeente verschillende adviezen over gegeven’. 

Achteruit
De Stichting wijst erop, dat de gemeente het afgelopen decennium het heeft laten gebeuren dat de kwaliteit van het slagenlandschap achteruit is gegaan: ‘En dat terwijl de gemeente zich samen met Provincie in collega-gemeenten heeft gecommitteerd aan de lange-termijn advies over verstedelijking en bereikbaarheid in de regio Utrecht. Daarin staat onder meer dat er moet geïnvesteerd in stedelijk groen en dat landschappen beter bereikbaar en toegankelijk moet worden gemaakt’.

Opdracht
Janssen: ‘Het is een mooie opdracht voor de gemeente: bouw binnen de dorpsgrenzen, betrek alle 6 kernen daarbij en maak een plan voor kwaliteitsverbetering en toegankelijkheid van het slagenlandschap, zodat een ideaal recreatiegebied van grote natuur- en culturele waarde tot stand komt, voor huidige én nieuwe inwoners en toeristen’.

Meer berichten