Extra participatieavond ‘Zonne- en windenergie’
Logo vierklank.nl
Extra participatieavond ‘Zonne- en windenergie’
Extra participatieavond ‘Zonne- en windenergie’ (Foto: )

Extra participatieavond ‘Zonne- en windenergie’

De gemeente De Bilt werkt aan de energie van de toekomst; duurzaam opgewekte, schone energie en wil weten wat inwoners daarbij belangrijk vinden. Vanwege de grote belangstelling voor eerdere bijeenkomsten is er op maandag 22 februari een extra participatieavond over energieopwekking met zonnevelden en windmolens in onze gemeente. 

Tijdens de bijeenkomst wordt meer informatie gegeven over de verkenning van de (on-)mogelijkheden voor energieopwekking met zonnevelden en windmolens. Gemeente en deskundigen beantwoorden zo veel mogelijk vragen. 

Kansenkaart
Bij het maken van afwegingen over duurzame energieopwekking zijn veel zaken van belang: landschap, natuur, cultuurhistorie, recreatie, landbouw, de kwaliteit van bodem en water, en de effecten voor inwoners. Waaraan wilt ú dat extra aandacht wordt besteed? Heeft u een voorkeur voor zonnevelden of windmolens, een combinatie, of geen van beiden? Welke plekken vindt u geschikt en welke totaal niet? Als we zonne- en windenergie gaan opwekken, wilt u dat liever in één gebied of juist verspreid over de gemeente? Welke zorgen bestaan er? Er is een speciale vragenlijst over de digitale Kansenkaart Zonne-energie en de eerste Verkenning Windenergie. Tot 25 februari 2021 beschikbaar op www.debilt.nl/zonenwindenergie

Besluit
Alle inbreng van inwoners en organisaties worden gebundeld: de verslagen van bijeenkomsten, reacties via de digitale vragenlijst en de resultaten van een peiling van het inwonerpanel juli 2020. Dat leidt tot een op te stellen voorstel voor de gemeenteraad: welke kansen zijn er voor zonnevelden en onder welke voorwaarden? In welke gebieden is het zinvol om met vervolgonderzoek meer kennis op te doen over de mogelijkheid van windmolens? De gemeenteraad neemt naar verwachting in april hierover een besluit.

Aanmelden
De participatieavond voor inwoners en stakeholders vindt online plaats op 22 februari van 19.30 uur tot 21.30 uur. Aanmelden kan via duurzaamheid@debilt.nl. Na aanmelding ontvangt u een link van het programma Zoom om deel te kunnen nemen. Laat bij uw aanmelding weten of u in het tweede uur deel wilt nemen aan het deelgesprek over zonnevelden of over windenergie.

Achtergrondinformatie over het opwekken van zon- en windenergie in de gemeente én de vragenlijst vindt u op www.debilt.nl/zonenwindenergie.

HvdB

Meer berichten