Logo vierklank.nl
Eliza Diekmann, burgemeester van Coesfeld (Duitse partnerstad van De Bilt). (foto SWUP GmbH Berlin)
Eliza Diekmann, burgemeester van Coesfeld (Duitse partnerstad van De Bilt). (foto SWUP GmbH Berlin) (Foto: )

Nieuwe burgemeester van Coesfeld

Ze is vierendertig jaar, werkte in de journalistiek, heeft internationale ervaring, is dochter van een Nederlandse vader en zit vol energie. Maak kennis met Eliza Diekmann, de nieuwgekozen burgemeester van Coesfeld, Duitse partnerstad van De Bilt. 

Eliza Diekmann staat De Vierklank graag online te woord. Het is haar eerste formele contact met De Bilt en ze wil graag in de lijn van haar voorganger Heinz Öhmann een krachtige invulling geven aan de stedenband met De Bilt. Maar wel natuurlijk op haar eigen manier, met de karakteristiek van een nieuwe bestuurlijke generatie: pragmatisch, sterk gericht op verbinding en een plezierige dynamiek van betrokken burgers die met elkaar willen samenwerken; ook over de grenzen van steden, regio’s en landen. 

Voorliefde
Eliza Diekmann ‘Met hart en ziel heb ik gewerkt in de journalistiek, in verschillende steden en internationaal, met een voorliefde voor het in kaart brengen van maatschappelijke problemen. Waar het pijn doet probeer ik oplossingen in beeld brengen. In mijn werk voor een persdienst zag ik elke dag het heel spectrum aan maatschappelijke thema’s voorbijkomen, waarmee ook een burgemeester wordt geconfronteerd’. Media dragen met hun berichtgeving veel bij aan de meningsvorming in de samenleving en kunnen daardoor de politiek aanzetten tot verbeteringen, zo vindt ze. In de loop van haar carrière voelde ze steeds meer de drang om zelf aan het roer te staan. ‘In sommige opzichten komen het beroep van journalist en het ambt van burgemeester overeen. Je praat met iedereen, signaleert en onderkent problemen en je probeert complexe zaken zo eenvoudig en begrijpelijk mogelijk te presenteren. Vervolgens kun je mensen bevragen over oplossingen die ze zelf zien en dan is de kans groot dat er een mooi en breed gedragen resultaat uitrolt’.

Tijdgeest
Maar dat was niet de enige reden voor haar om zich verkiesbaar te stellen voor het burgemeesterschap. Ze woonde en werkte al enkele jaren in Coesfeld en signaleerde een lokale wens naar veranderingen, andere werkwijzen, meer communicatie en meer transparantie in de politiek. Dat sloot aan op Eliza’s werkwijze: open en communicatief, zonder angst een fout toe te geven en om zich kwetsbaar op te stellen, helemaal volgens de tijdgeest in Coesfeld. Toen de burgemeestersvacature eraan zat te komen dacht ze: alles of niets, trok de stoute schoenen aan en kandideerde zich’.

Kaffee
Met uitzondering van enkele metropolen wordt in heel Duitsland de burgemeester rechtstreeks door de bevolking gekozen. Doorgaans gebeurt dit tegelijk met de verkiezing van de gemeenteraad en in Coesfeld gebeurde dit op 13 september 2020. Een campagne met zowel uitgekiende als spontane elementen brachten Eliza Diekmann de overwinning. Tweederde van de kiezers kozen haar op de stoel van de burgemeester. Ze begon al vroeg in 2019 met het afleggen van bezoekjes aan allerlei mensen en aan besturen van verenigingen en lokale instituties. Toen ze wat bekender werd, hield ze wekelijks zitting in een van de cafés van Coesfeld onder de noemer Kaffee mit Eliza, wat vanwege de coronacrisis natuurlijk niet altijd gemakkelijk was. Het lukte haar met een klinkend verkiezingsprogramma om haar imago te vestigen als een veelbelovend bestuurder, die boven de partijen kan staan. Het klikte vooral met kiezersgemeenschappen van SPD, de Grünen, Pro Coesfeld en Aktiv für Coesfeld, tezamen ‘Het Klaverblad’ genoemd, die haar kandidatuur vanaf december 2019 steunden. 

Amsterdamse vader
Het stadsdeel Lette van Coesfeld onderhoudt een intensieve jumelage met de Franse gemeente Plerguer, met vele wederzijdse bezoeken en daaruit voortvloeiende contacten, vriendschappen en zelfs “huwelijken.” Dat laatste zegt ze met pretogen. “Verbintenissen en baby’s zijn een leuk vervolg op de uitwisseling tussen burgers van Europa. Maar belangrijker is dat we met elkaar als burgers en bestuurders over de rand van ons bord kijken, met elkaar uitwisselen, kennis delen, leren van elkaar. Vanwege de globalisering moeten we in beginsel ons licht ook internationaal opsteken. Kijken wat de buren doen: in het bijzonder de Nederlanders.”

Het treft dat Eliza Diekmann zelf dochter is van een in Amsterdam geboren en getogen vader. Hij ging ooit voor zijn werk naar Duitsland en is blijven hangen in Steinfurt, nabij Enschede, waar Eliza is geboren en getogen. Daarom heeft Eliza ook een Nederlands paspoort. En ze voelt zich mede daarom door en door een Europeaan. Als kind sprak ze met haar vader Nederlands tot aan haar zesde levensjaar, en kreeg ze Nederlandse les op de lagere school, kennis die een beetje is weggezakt en zoals ze zegt “latent geworden.” Ze zou het snel weer moeten kunnen oppikken en wil dat ook doen. Wat voor het onderhouden van de stedenband zeker fijn zou zijn. Ze voegt er lachend aan toe: ‘Mijn papa is overigens een echte patriot gebleven die altijd bij voetbalcompetities de oranje vlag uit hing. We hebben hier in het stadshuis ook een “Oranje Boven Vlag.” Wie weet kunnen we die op koningsdag hijsen’. 

Taalvaardigheid
Van harte onderschrijft ze de wens tot het opkrikken over en weer van grensoverschrijdende taalvaardigheden. Goed voor de uitwisseling, de verstandhouding, de economische en culturele ontwikkeling, het toerisme over en weer. Te beginnen met de jeugd en scholen die zich in De Bilt voor het Duits en in Coesfeld en de regio voor het Nederlands kunnen inzetten. In deze tijd van nationalistische en populistische sentimenten is er nog meer reden om Europese samenwerking te versterken. Stedenbanden – ook die wat ingezakt lijken te zijn – kunnen daarin een nieuwe rol spelen.

Eliza Diekmanns boodschap aan de inwoners van De Bilt: ‘Ik verheug me op de jumelage en de uitwisseling en zeker de ontmoeting met de burgemeester en andere bestuurders van De Bilt. Het is onze grote wens de Nederlands-Duitse vriendschap te laten opleven, het is een goed moment om jongere generaties te inspireren, we kunnen nog veel plezier met elkaar beleven. En als er vriendschappen en meer uit voortkomen, des te beter. Veel geluk, gezondheid en succes daar’. 

(Ger Tielen)

Meer berichten