Er wordt al het nodige gebouwd, maar er is behoefte aan meer. (foto gemeente De Bilt)
Er wordt al het nodige gebouwd, maar er is behoefte aan meer. (foto gemeente De Bilt) Foto: rob ter bekke | fotografie

Participatie Woningbouw op volle toeren

Algemeen

‘Samen maken we een advies over wonen in gemeente De Bilt. Een advies vóór en door inwoners. Een advies over de vraag: ‘Hoe ziet ú het wonen in de toekomst?’ Een advies over hoe we samen zorgen voor voldoende betaalbare en passende woningen, een thuis voor starters, ouderen en alleenstaanden’. 

Dit is de kop van de Nieuwsbrief Woningbouw van de gemeente De Bilt: ‘In november zijn we gestart met gebiedsbijeenkomsten waar bijna 300 bewoners aan deelnamen. In ieder van de 9 gebieden zijn inmiddels bewoners(-groepen) aan de slag met hun advies. Op de digitale Kansenkaart Wonen deelden inwoners al ruim 150 ideeën voor geschikte locaties voor nieuwbouw van woningen. Ook de eerste adviezen zijn binnengekomen. De vele honderden reacties kleuren een levendige discussie. Het participatieproces Samen Werken aan Wonen is goed op stoom’. 

Redactieteam
‘We zijn bijna toe aan een volgende stap: het samenbrengen van alle ideeën, wensen en meningen. Als alle adviezen binnen zijn, gaat een redactieteam van bewoners al die informatie op een eerlijke en inzichtelijke wijze ordenen tot een goed onderbouwd advies aan de gemeenteraad. Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan het redactieteam. Het redactieteam haalt de grote lijn uit alle adviezen en kijkt daarbij wat in het belang is van de hele gemeente en de verschillende wensen, behoeften en ontwikkelingen. Waar zijn we het over eens? Waar zitten de verschillen? Wat zijn de kansen en (on)mogelijkheden? Het gaat er binnen dit redactieteam om alle inbreng zo goed mogelijk in beeld te brengen. Wij nodigen u van harte uit om hieraan mee te werken’.

Kernen
‘Iedereen kan deelnemen aan het redactieteam. De gemeente gaat géén deelnemers selecteren. Er is ook géén speciale kennis vereist. Het is wel belangrijk dat de deelnemers goed verspreid zijn over de kernen. We zijn op zoek naar maximaal 10 mensen uit verschillende wijken. Wanneer we met elkaar vinden dat selectie nodig is, dan doen we dat tijdens de eerste bijeenkomst, in goed overleg met elkaar’. Wethouder Smolenaers merkt hierbij op: ‘Het is goed om te zien dat onze inwoners hard aan het werk zijn geweest en zich betrokken voelen bij onze woningbouwopgave. Voor iedereen die nog twijfelt: dit is het moment om óók jouw input aan ons door te geven, zodat we een zo goed mogelijk beeld hebben van de ideeën en wensen van iedereen. Dat kan op de kansenkaart, of op papier. Hoe meer reacties we krijgen, hoe vollediger het advies aan de gemeenteraad uiteindelijk wordt.’

Avonden
‘Tot half februari heeft iedereen de tijd om een advies in te dienen. Dan gaat het redactieteam aan de slag. Tussen half februari en half april komen we meerdere avonden bij elkaar. Naar verwachting gaat het om vier avonden. Zoals het er nu uit ziet gebeurt dit digitaal. Daarnaast zult u nog wat tijd nodig hebben voor de voorbereiding van de avonden.

De gemeente organiseert de avonden en zorgt dat alle adviezen inzichtelijk zijn aangeleverd. Samen bepalen we wat de beste aanpak en opzet is van de redactiebijeenkomsten is. Om het gesprek op gang te helpen zal de gemeente hiervoor een eerste voorstel doen. Wanneer we het hierover eens zijn werken we dit verder uit.

Wilt u graag deelnemen in het redactieteam? Ook als u hierover nog vragen heeft. Stuur een e-mail naar samenwerkenaanwonen@debilt.nl, dan nemen wij contact met u op’.