Als zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend is…
Logo vierklank.nl
Door de persoonlijke benadering kent Heleen haar relaties behoorlijk goed.
Door de persoonlijke benadering kent Heleen haar relaties behoorlijk goed. (Foto: )

Als zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend is…

Sinds januari 2020 is er een nieuwe zorgaanbieder actief in gemeente De Bilt. Heleen Aalders biedt met UWassistent Midden-Nederland ondersteuning aan mensen -vooral senioren- die een helpende hand kunnen gebruiken. Hulp bij ‘zomaar dagelijkse dingen’, zoals het huishouden, boodschappen doen en koken, maar ook gezelschap, begeleiding en vervangende mantelzorg. 

door Henk van de Bunt

‘Ik heb de dankbare taak om zorgvragen en -aanbod samen te brengen’, zegt Heleen. ‘Cliënten schakelen ons in omdat ze het zonder hulp niet meer aankunnen. Vaak hebben ze hun hulpvraag dan al een poosje voor zich uitgeschoven. Ze zien er tegenop om ‘een vreemde’ in huis te halen. Maar die vrees blijkt vaak ongegrond. Bij UWassistent krijgt de klant een vaste hulp, die komt op een vaste dag en een vaste tijd. Dat went snel. Bovendien ben ik - voor de klant en voor de hulp - de vaste contactpersoon. Ik ben en blijf betrokken. Dat is natuurlijk ook vertrouwd’. 

Veel te doen
Veel dienstverleners van UWassistent combineren hun ondersteunende werk met andere activiteiten. Zo zijn er moeders met schoolgaande kinderen, die bij ons onder schooltijd werken. En vijftigers, die na jaren jachtig bedrijfsleven kiezen voor werk in zorg en welzijn. En mensen die flexibel werken, bijvoorbeeld in meerdere parttime banen. Feit is: dit is leuk en zinvol werk. En er is veel te doen. Dagelijks neemt Heleen nieuwe aanvragen in behandeling.

Vervangende mantelzorg
Soms valt ze in, bijvoorbeeld als een hulp met vakantie is of als er vervanging nodig is. Heleen: ‘Dan kom ik bijvoorbeeld bij een dame in Bilthoven, die dementie heeft. Zij en haar man zijn beiden 80-plus. Hij is de mantelzorger. Wij komen elke middag twee uurtjes langs zodat meneer even zijn zware last kan loslaten. Respijtzorg heet dat. Wij maken het dan gezellig met mevrouw; we doen een spelletje, gaan wandelen of bereiden samen het eten voor. Meneer heeft even zorg-vrijaf, kan er een moment tussenuit, ontspannen, kortom: doen waarvan hij geniet en weer opladen’. 

Huishouden
Ook is er veel werk te doen in het huishouden, bijvoorbeeld bij zieke mensen, zoals Heleens eerste cliënt in De Bilt: een jonge vrouw met MS, die veel pijn heeft en de kracht mist om zelf het huis schoon te houden. Ze krijgt hulp van een hbo-studente, die trouw elke week komt. Inmiddels is de hulp verhuisd naar Eindhoven. Maar elk weekend komt ze naar haar ouders’ huis in De Bilt. Zo kan de bijbaan blijven bestaan en is er bovendien een speciale band ontstaan.

Wie betaalt wat?
De meeste klanten betalen de dienstverlening van UWassistent particulier. De tarieven worden daarom zo laag mogelijk gehouden. In bepaalde gevallen is het mogelijk om de ondersteuning vergoed te krijgen, bijvoorbeeld via de gemeente. Gemeenten geven via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uitvoering aan de ambitie om mensen zoveel en zolang mogelijk thuis te laten wonen. Vanuit de WMO zijn er twee mogelijkheden: zorg in natura (ZIN) of een Persoonsgebonden Budget (PGB). Bij een PGB kan de cliënt eigen regie nemen, zelf een zorgleverancier kiezen en zorg inkopen, bijvoorbeeld bij UWassistent. Voor de ondersteuning, die de gemeente biedt, mag deze een eigen bijdrage vragen. Op de website van het CAK is te vinden hoeveel deze bedraagt. De bedragen verschillen per gemeente. In sommige gevallen is het mogelijk om ondersteuning vergoed te krijgen via een zorgverzekering. Steeds meer zorgverzekeraars hebben in het aanvullende pakket de optie ‘Vervangende Mantelzorg’. Wie vragen heeft over de eigen situatie of die van een naaste kan gerust rechtstreeks contact op nemen met Heleen (06 41807676).

Meer berichten