Participatietraject woningbouw voormalig politiebureau
Logo vierklank.nl
Een overzicht van de Leyensetuin. (foto gemeente De Bilt)
Een overzicht van de Leyensetuin. (foto gemeente De Bilt) (Foto: )

Participatietraject woningbouw voormalig politiebureau

De gemeente De Bilt heeft net als veel andere plekken in Nederland te maken met zeer veel woningzoekenden. Zowel jongeren als senioren en andere specifieke bewonersgroepen hebben behoefte aan woningen in de sociale en middeldure huur en koop. 

door Henk van de Bunt

De ontwikkelcombinatie Leyenseweg Bilthoven B.V., bestaande uit Aalberts Ontwikkeling en DID Vastgoedontwikkeling, heeft het voormalige politiekantoor aangekocht met als doel om op de locatie woningbouw te realiseren. De gemeente De Bilt ziet bij dit initiatief kansen om ook het naastgelegen volkstuinencomplex te betrekken in deze gebiedsontwikkeling, waardoor het plangebied groter wordt en er meer mogelijkheden ontstaan om een kwalitatief beter plan te maken met een groter woningbouwprogramma. De volkstuingebruikers verzetten zich in meerderheid hiertegen.

Locatie
De locatie van het voormalige politiebureau en de volkstuinen wordt aan de noordkant begrensd door het spoor en aan de westkant door de brandweerkazerne. Direct aan de oostkant grenst het terrein aan de woonwijk Vogelzang en aan de zuidkant ligt aan de andere kant van de Leyenseweg de nieuwe woonwijk. De woningbouwplannen op de locatie van het politiebureau en de volkstuinen bieden de kans om iets aan het woningtekort te doen. Minimaal 30% van de woningen komt in het sociale segment, 10 tot 32% in het middeldure huursegment en het overige deel zal beschikbaar komen voor het vrije sector segment.

Participatie
Esther Strijbos is een van de leden van de Participatiegroep; namens de groep blikt zij op het voorbije jaar van overleg terug: ‘Bij de eerste bijeenkomst in februari 2020, georganiseerd door gemeente en projectontwikkelaars, was het voor veel omwonenden fors schrikken; op het voormalig politieterrein, waar geen bouwbestemming op zit, wil men extreem veel woningen/appartementen-hoogbouw neerzetten en ook nog eens de bestaande moestuinen opofferen. Niet iedereen was tegen woningen; echter, bij alle bekende plannen bleven de volkstuinen in tact en was de bebouwing beperkt tot ongeveer 10 laagbouw woningen. Diezelfde avond werd bij handopsteking alleen onder de aanwezige buurtbewoners gevraagd of er mensen in het participatieteam wilden deelnemen. Een participatietraject van enkele maanden is toen gestart en ondanks corona gingen de bijeenkomsten met gemeente, woningbouwcorporatie, projectontwikkelaars en participanten steeds door al dan niet online. Na iedere bijeenkomst hebben de participanten hun terugkoppeling schriftelijk gegeven en steeds hun grote zorgen over de buitenproportionele plannen geuit. Deze zorgen gingen ook over verkeersoverlast, aantasting van het dorpsgezicht en het weghalen van de bestaande hoge bomen en aantasting van biodiversiteit en habitat van beschermde fauna’.

Meedenken
De omwonenden zijn volgens de groep bereid om mee te denken over wat er moet komen op de plek van het voormalige politiebureau. De wens vanuit de gemeente dat er ook deels sociale huurbouw moest komen is voor de omwonenden geen bezwaar. Ook de wens van de gemeente om er appartementen te realiseren is geen probleem voor participanten en betrokken omwonenden zolang de bouw niet te massaal en te hoog wordt. De zorg bij betrokkenen zit hem wel in de hoogte van de appartementengebouwen, waardoor het dorpse en groene karakter van de buurt dreigt verloren te gaan, de verkeersdruk, die het met zich mee brengt bij een toch al gevaarlijke rotonde naast het verloren gaan van het bestaande groen, het uitzicht, de geluidsoverlast en de (beschermde) diersoorten: ‘De wens van de participanten is geen hoogbouw, maar woningen met een nokhoogte van maximaal 9 meter, zoals de hoogte van woningen direct in de buurt. In dergelijke woningen kunnen namelijk ook appartementen gerealiseerd worden, geen aantasting van het waardevolle groen en geen toenemende verkeersdrukte; dus met andere woorden niet teveel nieuwe woningen. In architectonisch opzicht willen alle participanten eensgezind dat het project aansluiting heeft op de buurt Vogelzang/Spoorlaan/Rogier van der Weydenlaan en handhaving van het dorpsgezicht. In de wijk zijn veel woningen recent aangekocht door veelal jongere gezinnen die alleen deze visie openbaar konden vinden. De participanten denken dat het met hun uitgangspunten mogelijk moet zijn om tot overeenstemming te komen met de gemeente en projectontwikkelaar en roepen hen op hier serieus op in te gaan’. 

Voorstel
Het is volgens de participanten al even stil rondom het participatietraject en de vraag of zij en de omwonenden zich straks kunnen vinden in het uiteindelijke voorstel wordt steeds nijpender. Ondanks dat het participatieteam in de vele overleggen haar uitgangspunten heeft aangegeven en altijd schriftelijk heeft bevestigd is dat nog niet terug te zien in de reeds gepresenteerde voorstellen. Participanten willen niets liever dan er samen met de gemeente en ontwikkelaars een gezamenlijk succes van te maken. De komende weken moet blijken of dat lukt.

Gemeente
Een woordvoerder van de gemeente De Bilt reageert: ‘De druk op de huizenmarkt is groot in De Bilt. Voor de middengroepen en met name jongvolwassenen, is het enorm moeilijk een woning te vinden. Middeldure huur en goedkopere koopwoningen zijn er nauwelijks en voor een sociale huurwoning is een wachtlijst van twaalf jaar. Het betekent dat leraren op de scholen in de gemeente, het personeel in zorgcentra of de werknemers in onze winkels hier geen woning kunnen vinden. Voor lagere en middeninkomens wordt onze gemeente ondertussen langzaam onbetaalbaar. Dat willen we niet laten gebeuren.

De locatie Leyensetuin moet aan deze woningbouwopgave natuurlijk ook haar steentje bijdragen, net als andere locaties in de gemeente. Wij vragen omwonenden altijd om mee te denken met onze bouwplannen. Daar worden onze projecten ook echt beter van. De wensen van de buurt zijn belangrijk. Maar participeren betekent niet dat alle inbreng kan worden gehonoreerd. Ook is het niet zo dat omwonenden de beslissende stem hebben in wat voor soort woningen er komen, daarin wordt altijd een belangenafweging gemaakt waarin we als gemeente ook breder moeten kijken dan het buurtbelang alleen en andere gezichtspunten moeten meenemen.

Wij zijn in februari 2020 een open en intensief participatietraject voor deze locatie gestart. Van alle bijeenkomsten wordt verslag gemaakt en alle informatie wordt gedeeld op leyenseweg.info. Na de laatste bijeenkomst van eind november, staat er voor februari weer een bijeenkomst op de agenda’.

Meer berichten