Provincie wil 54 bomen kappen
Logo vierklank.nl
Deze bomen zijn gemerkt voor kap.
Deze bomen zijn gemerkt voor kap. (Foto: )

Provincie wil 54 bomen kappen

Bewoners voelen zich overvallen

door Rob Klaassen

Zaterdag 9 januari viel er een brief van de Provincie Utrecht bij een groot aantal bewoners van Hollandsche Rading op de mat. In die brief, afkomstig van het project- en programmamanagement van de Provincie, wordt aangekondigd, dat vanaf donderdag 14 januari de firma BoomOntzorging aan de slag gaat met ‘het kappen van 54 bomen langs de Kon. Wilhelminaweg/Tolakkerweg in Maartensdijk en Hollandsche Rading’.

De brief kwam, blijkens de vele reacties op sociale media, bij de bewoners aan als een donderslag bij heldere hemel. In de brief staat: ‘Zoals eerder gemeld maakt het kappen van een aantal niet vitale bomen deel uit van de werkzaamheden’. Tijdens de informatiebijeenkomst over de werkzaamheden van de N417 en de voorgenomen maatregelen op 12 februari 2020 was gemeld, dat er bij de voorbereidende werkzaamheden in de periode maart tot en met juni 2020 circa 50 bomen langs het traject zouden worden gekapt: ‘Twee daarvan staan in de weg voor het goed en veilig uitvoeren van het groot onderhoud. De overige bomen zijn onvoldoende vitaal en daarmee onveilig naar de toekomst toe (bij hevige wind kunnen er takken uitbreken of erger…)’. 

Samen voor Hollandsche Rading.
Informatie bij de secretaris van de bewonersvereniging ‘Samen voor Hollandsche Rading’ Kees Floor bevestigt dat ook hij is overvallen door deze brief van de Provincie en door de snelheid waarmee men deze werkzaamheden nu wil uitvoeren: ‘Juist nu er een positieve ervaring is met de provincie om het maaibeheer van de bermen om ecologische redenen aan te passen’. Kees vervolgt: ‘Wij wisten hier niet van. Afspraak met de Provincie was dat de hele operatie aan de N417 zou geschieden in nauwe samenwerking met de bewoners. Bovendien weten zelfs niet alle bewoners hiervan, omdat niet alle bewoners van Hollandsche Rading deze brief van de Provincie zaterdag hebben ontvangen”.

Hoe verder
Op de vraag hoe nu verder zegt Kees: ‘Wij zijn van mening dat de actie om deze week met kappen te beginnen moet stoppen. Dit kan zo niet zonder enige vorm van overleg met de bewoners. Bij de eerdere plannen om in de periode maart tot en met mei (2020) circa 50 bomen te kappen zijn we ook uitgegaan dat er over die plannen nader overleg zou volgen. Toen we niets hoorden zijn we er ook van uitgegaan, dat die plannen om te kappen inmiddels van de baan waren. Bij deze nieuwe plannen ondernemen we maandagochtend onmiddellijk actie zowel naar de Provincie als ook naar de gemeente. We vinden dat de gemeente hier ook een belangrijke taak heeft namelijk om voor de belangen van de bewoners in hun gemeente op te komen. Verder willen wij ons hierover ook zelf nader laten adviseren door een eigen deskundige. Wij denken hierbij aan de internationaal vermaarde boomspecialist Jørn Copijn uit Groenekan. De heer Copijn heeft ons een paar jaar geleden ook succesvol bijgestaan toen wij eerder werden geconfronteerd met massale kapplannen van de Provincie. Om hiervoor de tijd te hebben moeten eerst de plannen om aanstaande donderdag al te beginnen van tafel, zodat we in staat zijn om op een rustige manier met elkaar nader te overleggen. Dus uitstel, nader overleg en inmiddels vragen wij om een second opinion. Het is teleurstellend dat de Provincie deze keer niet heeft gekozen voor constructief overleg met de bewoners’.

Reactie provincie
Voor publicatie hebben we dit artikel aan de provincie voorgelegd met verzoek om een reactie. Maandagmorgen ontvingen we van Marlies Verhoef, Woordvoerder gedeputeerde Schaddelee, daar de volgende reactie op:

‘De kap werkzaamheden van komende donderdag en vrijdag is stopgezet. We weten dat de bomen voor de omgeving heel belangrijk zijn en nemen daarom nogmaals extra tijd voor meer draagvlak. De omgeving (via Fred Houtman) heeft ook een bomendeskundige aangedragen. We hebben afgesproken om onze bomen-analyse samen met hem te bespreken en te bekijken waar eventuele knelpunten zijn.

Meer berichten