Corona en het onderwijs op de Bosbergschool
Logo vierklank.nl
Op de Bosbergschool ben je welkom; ook nu was het hek wel gesloten maar niet op slot.
Op de Bosbergschool ben je welkom; ook nu was het hek wel gesloten maar niet op slot. (Foto: )

Corona en het onderwijs op de Bosbergschool

Een kind brengt ongeveer 7520 uur door op de basisschool. De keuze voor een school is dan ook een belangrijke. De Bosbergschool is een school waar ieder kind zich veilig kan voelen en maximale ontplooiingskansen heeft. In een fantastische, groene omgeving, met een bevlogen team van medewerkers en een missie om ieder kind de kennis en vaardigheden te geven die het nodig heeft tot bloei te komen in de maatschappij.

door Henk van de Bunt

De Bosbergschool is een vernieuwende school. Wij maken bewust keuzes voor middelen en methodes die de motivatie en efficiëntie van het leren ten goede komen, ook op het gebied van ICT

Ontdekken
Ons onderwijs is gericht op talent ontdekken, kweken en versterken. Naast de reguliere lesstof werken we een aantal middagen per week volgens he International Primary Curriculum (IPC). Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, bieden we een verrijkingsklas. Onze school is een sociaal systeem in het klein, we werken en leren samen. Daarom werken wij met het concept vreedzame school, waarbij kinderen leren conflicten samen oplossen. 

Onze school licht prachtig in een groene omgeving, we spelen en leren veel buiten. Natuuronderwijs staat elke week op het programma. Engels wordt aan alle leerlingen vanaf groep 1 gegeven en er is een continurooster.

Corona
Op de Bosberg merken we dat er meer kinderen gebruik maken van de noodopvang dan de eerste periode van de lockdown; we geven de noodopvang met een aantal collega’s vorm waarbij leerkrachten ook nog digitale lessen geven aan kinderen die vanuit huis werken. In de noodopvang wordt hard gewerkt maar we zorgen ook dat er tijd is voor leuke activiteiten. Kinderen uit de bovenbouw ondersteunen en helpen kinderen uit de onderbouw. In het thuisonderwijs hebben leerlingen dagelijks contact met leerkrachten, leerkrachten geven dagelijks digitale instructie en zijn daarna gedurende de dag beschikbaar voor leerlingen om vragen te stellen. In de kleutergroep maakt de leerkracht filmpjes die dagelijks verstuurd worden, via de filmpjes krijgen kinderen opdrachten om samen met hun ouders te doen.

We vinden het belangrijk om er samen met ouders en leerlingen in deze periode van lockdown het beste van te maken. We merken dat ouders hun uiterste best doen om het thuisonderwijs zo goed mogelijk vorm te geven, we zijn dankbaar voor de betrokkenheid van ouders.         (Edwin Nelemans)

Meer berichten