Kunstles voor basisschoolleerlingen
Logo vierklank.nl
De Gouden Eeuw verbeeld; een voorbeeld van cultuureducatie op school.
De Gouden Eeuw verbeeld; een voorbeeld van cultuureducatie op school. (Foto: Vicky Pronk)

Kunstles voor basisschoolleerlingen

Door de toekenning van een vierjarige subsidie Cultuur met Kwaliteit (CMK) van Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen de leerlingen van alle basisscholen in de gemeente De Bilt weer creatieve lessen krijgen op de school. Behalve het fonds dragen ook de provincie Utrecht en de gemeente De Bilt bij aan het ‘ambitieus en gedegen plan’ (aldus het fonds) om zoveel mogelijk basisschoolleerlingen te laten kennis maken met allerlei vormen van kunst en cultuur. 

In het nieuwe plan is ruimte voor nog meer maatwerk per school. Het KunstenHuis, de lokale partner in De Bilt voor cultuureducatie lessen op scholen, ontwikkelde hiervoor het project KunstLessen: op iedere school krijgen twee klassen 10 weken lang muziek-, theater-, dans- of beeldende kunstles van een vakdocent van het KunstenHuis.

Basisprogramma
Het basisprogramma Kunst- en Cultuur bestaat voor de meeste scholen uit het Kunstmenu en het Cultuurprogramma van Kunst Centraal. Zij krijgen van het KunstenHuis als aanvulling op het Kunstmenu verdiepende workshops bij voorstellingen en projecten uit het Cultuurprogramma. Door de lessen en projecten uit het basisprogramma maken de leerlingen kennis met verschillende kunstdisciplines. Momenteel beleven al 4800 basisschoolleerlingen in de gemeente De Bilt plezier aan de creatieve lessen.


Maatwerk
Het project KunstLessen biedt daar bovenop meer ruimte voor maatwerk. Scholen kiezen welke vorm van kunsteducatie zij het meest gewenst vinden; bijvoorbeeld een reeks muzieklessen, of juist dans, theater of beeldende kunstlessen. Scholen kunnen de KunstLessen ook voor andere klassen aanvragen. Ook is er meer ruimte om binnen de lessen aan te sluiten bij thema’s, zaakvakken of onderwerpen die in de school leven. De inhoud van de lessen wordt daarom door de kunstdocent vooraf afgestemd met de leerkracht van de klas. De leerkracht is zelf bij de lessen betrokken en wordt op die manier steeds meer ervaren en deskundig op het gebied van kunsteducatie.

Belangrijk
De subsidie CMK van het Fonds voor Cultuurparticipatie verdubbelt de investeringen die reeds door provincie en gemeenten zijn toegezegd: jaarlijks 1,2 miljoen euro voor alle 377 basisscholen in de provincie Utrecht. Een opsteker voor onze gemeente: “Het is prachtig nieuws dat we met elkaar een nieuwe periode van het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ ingaan! We zijn blij dat we weer nieuwe groepen kinderen kennis kunnen laten maken met al het mooie dat kunst en cultuur te bieden heeft’, aldus wethouder cultuur Dolf Smolenaers van De Bilt. Deze brede steun voor cultuureducatie op basisscholen toont aan hoe belangrijk deze is voor de creatieve ontwikkeling van onze kinderen.

Breder bereik
Met de nieuwe aanpak zet het KunstenHuis de komende jaren in op een breder bereik. Deze KunstLessen kunnen beter aangepast worden op bijzondere onderwijsvormen zoals bij een Islamitische school, vrije school of in het speciaal onderwijs.

Meer info bij de coördinator Kunsteducatie Primair Onderwijs via snijkrake@kunstenhuis.nl

(Jessica Holtzer)

Meer berichten