Een schets van de nieuwe supermarkt op de Neptunuslaan in Bilthoven.
Een schets van de nieuwe supermarkt op de Neptunuslaan in Bilthoven.

Nieuwbouw supermarkt in Bilthoven

Algemeen

Er komt een nieuwe supermarkt op de Neptunuslaan in Bilthoven. Voorheen was hier een supermarkt van Lidl gevestigd die in 2018 naar winkelcentrum de Kwinkelier is vertrokken. Welke supermarkt zich in het nieuwe pand gaat vestigen wordt binnenkort bekend gemaakt. 

De eigenaar van het pand beschikt inmiddels over een omgevingsvergunning om het leegstaande winkelpand te slopen en een nieuwe supermarkt te bouwen. De nieuwe supermarkt wordt iets groter dan het oude pand. De eigenaar en de gemeente hebben overeenstemming over de verkoop van een stukje gemeentegrond dat nodig is voor deze uitbreiding. Daarvoor is ook nog een extra omgevingsvergunning nodig.

Planning
Naast de nieuwbouwwerkzaamheden vervangt de gemeente volgend jaar ook de riolering in de Neptunuslaan. Het streven is om eind maart 2021 te starten met deze werkzaamheden, dit is afhankelijk van de vorst in die periode. De planning is om het voorjaar van 2021 te starten met de bouw van de nieuwe supermarkt.

Herinrichting
Na afronding van de nieuwbouw wordt het openbaar gebied rond de supermarkt opnieuw ingericht. De huidige speeltuin wordt bijvoorbeeld een stukje verplaatst. Omwonenden kunnen hierover meedenken. Neem hiervoor contact op met gebiedsmakelaar Harry van Dijk via h.vandijk@debilt.nl.

De leegstaande winkel aan de Neptuneslaan zal worden gesloopt. [ foto Henk van de Bunt]
!