Logo vierklank.nl
Foto:

Kerstverhaal

De kracht van de stilte

Als ik terugkijk op het jaar 2020 is er een ongekend fenomeen, brutaalweg, onze maatschappij binnengevallen, geheten Corona. Dit virus heeft het maatschappelijk bestel, wereldwijd, behoorlijk in de war geschopt. Onze maatschappij, die zo op beheersbaarheid is gestoeld, blijkt plotseling uiterst kwetsbaar. Corona heeft veel dingen veranderd, zoals we allen ervaren. Het heeft sociaal en economisch bezien grote impact. Is corona een teken aan de wand dat wij onze maatschappij moeten hervormen? 

De hectiek van het leven met zijn carrièredrang, de opdringende, schreeuwende reclame, de harde muziek in winkels en op straat, de verkeersdrukte doet ons van onszelf vervreemden. Alles om ons heen is lawaai. In ons mens-maatschappijbeeld is voor echte stilte ternauwernood een plaats. Corona heeft veel ‘dingen’ lamgelegd maar geeft ook nieuwe kansen. Om van louter op ‘buiten’ gerichtheid meer naar de stilte te gaan die verder, dieper gaat dan het buitensluiten van het lawaai. Om deze vorm van stilte toe te laten moet je een drempel overstappen, de moed om gebaande wegen te verlaten. 

Ook ik ga deze stap soms uit de weg en vlucht in de waan van de dag. Diep in mijn hart weet ik dat hier de uitnodiging klaarligt om deze stilte binnen te gaan. Stilte heeft op mij een positieve invloed om deze vervreemding een halt toe te roepen. Door van binnen stil te zijn kan er een gevoel van verbinding en solidariteit ontstaan. Ik besef me terdege dat deze visie zich moeilijk laat concretiseren in het alledaagse leven. Dit transformatieproces zal zeker gepaard gaan met vallen en opstaan want de mens is geneigd zijn oude, vertrouwde patronen te koesteren. Ik blijf hoopvol dat er een andere maatschappijvorm ontstaat met meer gelijke kansen voor iedereen. Het leven blijft de moeite waard om geleefd te worden. Een mens wordt niet voor niets geboren.

Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus. Ook in deze 21ste eeuw wordt dit feest gevierd en opnieuw het Kind in de wereld gezet. Veel mensen lezen het aloude Kerstevangelie, leven ermee, belijden het kritisch of wijzen het af. Maar hoe je het wendt of keert alles van waarde is in stilte ontstaan.

Ondanks of dankzij Corona wens ik allen een Kerstmis toe waarin er ruimte is voor heilzame stilte. Stilte die de onzekerheid en hectiek overstijgt.

Ik wens u met Kerstmis en het jaar 2021 een stilte toe die helend en weldadig is voor de kwaliteit van uw leven want deze vorm van stilte geeft kracht en verbinding.

(Riet Weijers)

Meer berichten