Logo vierklank.nl
Onder leiding van de nieuwe dirigent Julia Scepanovic (rij boven, 1e links) is AZM begonnen met het koor-zoomen vanuit huis.
Onder leiding van de nieuwe dirigent Julia Scepanovic (rij boven, 1e links) is AZM begonnen met het koor-zoomen vanuit huis. (Foto: )

AZM repeteert thuis via Zoomverbinding

Graag had Algemeen Zangkoor Maartensdijk rond deze tijd het concert Stabat Mater van Karl Jenkins aangekondigd dat voor maart 2021 op de agenda stond. Niet alleen voor AZM maar voor alle koren is 2020 echter een heel ander jaar geworden dan gepland. 

door Kees Diepeveen

Zingen in een koor doen mensen samen, met steun van buurman en buurvrouw mooie muziek instuderen en toewerken naar een concertuitvoering met publiek. Dit jaar was echter alles anders door het coronavirus. Door overheidsmaatregelen mochten koren vanaf 12 maart dit jaar niet meer samen repeteren. Op 1 juli werd dit verbod opgeheven en hebben de koorleden die dat wilden nog een keer gerepeteerd in de kleine sportzaal van De Vierstee in Maartensdijk. Het was fijn om elkaar weer even te ontmoeten, maar het zingen op anderhalve meter afstand van elkaar en met de slechte akoestiek van de sportzaal bleek nog niet mee te vallen. 

CO2 meter
Voorzitter Dienke Grootenhuis: ‘Na de zomer besloot het bestuur op 4 september de zangrepetities weer op te starten en werd er gerepeteerd in twee stemgroepen. Inmiddels had AZM Julia Scepanovic als nieuwe dirigent aangetrokken. Zij en het koor moesten werken onder het strenge Protocol van het Korennetwerk Nederland. Dit hield onder andere in: anderhalve meter afstand van elkaar, niet meer dan 30 zangers, deur naar buiten open tijdens de repetitie, bij klachten wegblijven, een CO2 meter zichtbaar geplaatst etc. Voor de pauze zong een half koor en na de pauze de andere helft. Je zou kunnen zeggen: het hield de stemmen warm en men bleef gemotiveerd. Natuurlijk waren er ook koorleden die het samen zingen nog niet aandurfden en thuis bleven, waar we uiteraard respect voor hadden’.

Online zingen
De opstart heeft echter kort geduurd. In november werd het repeteren opnieuw stilgelegd. Om toch te kunnen blijven zingen in koorverband introduceerde dirigente Julia Scepanovic het koor-Zoomen vanuit thuis. Online zingen per stemsoort. Een aparte ervaring voor iedereen en tevens een mooie manier om elkaar digitaal te ontmoeten en toch les te krijgen. Maar het 4-stemmig zingen zat er niet in en was ook niet voldoende om een concert in te studeren. Door de 2e Lock down van 15 december riep Korenbond Nederland alle koren op niet meer samen te zingen tot 19 januari 2021. AZM hoopt dat de repetities daarna weer in De Vierstee kunnen plaatsvinden. Een livestreamverbinding voor thuisblijvende koorleden is in onderzoek. De toekomst voor AZM blijft ongewis. Dienke Grootenhuis: ‘Tot opluchting van het bestuur is het ledenaantal van ruim 50 leden, stabiel gebleven. Door de loyaliteit van onze leden en de creatieve inzet van het bestuur willen we de onderlinge contacten blijvend stimuleren’.

ZOOM repetitie
Inmiddels is de laatste repetitieavond achter de rug. Met goede wensen aan elkaar werd virtueel het glas geheven en het bewogen jaar 2020 afgesloten Op 7 januari 2021 start AZM weer met een ZOOM repetitie. Wie geïnteresseerd is een ZOOM repetitie mee te beleven en dit te volgen vanuit huis kan zich aanmelden op www.zangkoormaartensdijk.nl. Dienke Grootenhuis: ‘En stel dat we weer live mogen zingen dan zijn nieuwe zangers en met nadruk mannen tegen die tijd van harte welkom. We hopen dat de maatregelen na 18 januari 2021 worden versoepeld en we weer met elkaar een frisse en nieuwe start kunnen maken’ Voor meer info zie www.algemeenzangkoormaartensdijk@gmail.com.

Meer berichten