Logo vierklank.nl
<p><em>Op de moestuin was het dit jaar drukker dan in andere jaren. Door de Coronacrisis zaten mensen thuis en werd er massaal getuinierd.&nbsp;</em></p>

Op de moestuin was het dit jaar drukker dan in andere jaren. Door de Coronacrisis zaten mensen thuis en werd er massaal getuinierd. 

(Foto: )

Over het Online Museum en Eyckenstein

Op woensdag 30 december om 14.00 uur zijn er op boerderij Eyckenstein (Eikensteeg 13 in Maartensdijk) twee korte lezingen met aansluitend een wandeling over landgoed Eyckenstein en omgeving. 

door Henk van de Bunt

‘Wij willen op deze manier het bestaan van het Onlinemuseum wat bekender maken. Waar kun je dat beter doen dan daar waar de lezing over zal gaan’, vertelt Anne Doedens, redacteur van het Onlinemuseum en één van de inleiders. ‘Je bent daardoor beter en sneller in staat de besproken onderwerpen ook zelf te gaan bekijken’. Over alle te bespreken onderwerpen wordt al op het Onlinemuseum ‘verhaald’, maar zo kan er in de praktijk, wanneer dat nodig is nog wat meer aan worden toegevoegd’. Eerst zal eindredacteur Dick Berents iets vertellen over de geschiedenis van Maartensdijk en het Online Museum; daarna zal Anne Doedens vertellen over landgoed Eyckenstein. De bijeenkomst zal worden afgesloten met het bekijken van paar opvallende en besproken plekken in de omgeving.

E-book
Op 14 juli 2020 presenteerde het Online Museum De Bilt een uitgave van de ‘Aantekeningen van Maurits Jacob Eijck over Eyckenstein’, die hij maakte over de periode van 1651 tot 1852. Om dit fascinerende verslag bereikbaar te maken voor alle geïnteresseerden, is gekozen voor een digitale uitgave, die op de site van het Online Museum kan worden gedownload.

In het verslag wordt duidelijk hoe Maurits Jacob Eyck van Zuylichem probeerde zijn landgoed op allerlei manieren mooier te maken, terwijl we tegenwoordig vaak bezig zijn de omgeving, die we natuur noemen, in de oude staat te herstellen. 

Grafkelder
Er zal aandacht zijn voor de grafkelder op het landgoed uit de vroege negentiende eeuw, gebouwd gedurende het leven van Maurits Jacob Eijck van Zuylichem. Hij leefde van 1764 tot 1853 en hij was een patriot, die in de Franse tijd burgemeester van Maartensdijk werd. Hij besteedde veel aandacht aan de verbouwing van zijn landgoed. Er is een metalen toegangshek tussen twee pilasters. De bodem van de kelder ligt ongeveer een meter onder de begane grond en bestaat uit twee ruimtes. In de achterste ruimte bevonden zich drie gedenkstenen en in de voorste acht.

Zinksloot
Ongetwijfeld zal er ook aandacht zijn voor de Zinksloot die over de hele lengte van het landgoed Eyckenstein van zuid naar noord loopt, tot voorbij het Boetzelaersveld. Het is een water waarover tweehonderd jaar geleden schuiten voeren om grond, veen en turf af te voeren en mest aan te voeren. Deze sloot wordt de Zinksloot genoemd, omdat het jaagpad dat er langsloopt, lager ligt (verzonken) dan het omliggende land. De sloot is in het begin van de negentiende eeuw in opdracht van Maurits van Eyck van Zuylichem zelf gegraven. 

Moestuin
Er bestaat in het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen een strook met tekeningen van panden langs de Dorpsweg in Maartensdijk, gemaakt door Maurits Jacob van Eyck van Zuylichem in 1850. Even ten westen van het landhuis Eyckenstein aan de overkant van en aan de Maartensdijkse Dorpsweg stond ooit het huis Berkenstein, op die strook te zien als het derde pand van links. Het is waarschijnlijk omstreeks 1700 gebouwd. Via de families Gerobulus en Van Poolsum kwam het door vererving in 1765 in handen van de familie Swaving en uiteindelijk van de Van Boetzelaers. Het gebouw is door Mr. Willem Carel baron van Boetzelaer omstreeks 1900 gesloopt. De huidige verhuurde moestuin van Eyckenstein en de woning Dorpsweg 264 behoorden bij het huis. Eind vorige eeuw werd vastgesteld dat de funderingen van Berkenstein nog onder de grond aanwezig zijn. Het is heel goed mogelijk dat Berkenstein naar Geertruijt van Berck genoemd is, die getrouwd was met Johannes Gerobulus.

Lezing
De ruimte waar de lezing wordt gehouden is open voor ontvangst om 13.30 uur. Voor een kopje koffie wordt gezorgd. Om 14.00 begint de lezing, rond 15.30 de wandeling. Er is plaats voor maximaal 28 personen. Aanmelden kan op jerseyvleesbestellen.nl.

Meer berichten