Logo vierklank.nl
Elf harde werkers vergaarden 140 kerstpakketten en leverden die af bij de Biltse Voedselbank. [foto Henk van de Bunt]
Elf harde werkers vergaarden 140 kerstpakketten en leverden die af bij de Biltse Voedselbank. [foto Henk van de Bunt] (Foto: )

Kerstpakketten voor De Voedselbank

Het is weer bijna kerst. Eén van de mooie tradities binnen Rotaryclub De Bilt-Bilthoven is dat de leden begin december allemaal een doos mee naar huis nemen om er vervolgens een mooi kerstpakket van te maken voor de cliënten van De Voedselbank. 

Oorspronkelijk kon de club dit zelfstandig behappen, maar De Voedselbank bleef groeien. Daardoor kon men het op zeker moment niet meer alleen en sloot Rotaryclub Zandzegge zich enthousiast aan. Zo werden de kerstpakketten een gezamenlijk project van beide clubs. 

Mede door corona is het aantal cliënten dat een beroep moet doen op De Voedselbank dit jaar zorgwekkend hard doorgegroeid naar 140 gezinnen. Daarmee werd het project zelfs te groot voor beide Rotaryclubs tezamen. Vanzelfsprekend was afblazen geen optie en werden de Soroptimisten en de Lions bereid gevonden om ook mee te doen. Zodoende zijn de vier clubs er met elkaar in geslaagd om ook dit jaar voorzitter Voedselbank Jolanda van Hulst en haar team van voldoende dozen te voorzien om hun cliënten een fijne kerst te bezorgen.

HvdB

Meer berichten