Logo vierklank.nl
Afgelopen vrijdag 11 december stond voorzitter Paul Meuwese van de Historische Kring D’ Oude School bij Lies voor de deur om haar te bedanken voor haar enorme inzet voor de vereniging. Daarbij overhandigde hij Lies een prachtig boeket en een rijk gevuld kerstpakket.
Afgelopen vrijdag 11 december stond voorzitter Paul Meuwese van de Historische Kring D’ Oude School bij Lies voor de deur om haar te bedanken voor haar enorme inzet voor de vereniging. Daarbij overhandigde hij Lies een prachtig boeket en een rijk gevuld kerstpakket. (Foto: )

Lies Haan hangt haar ‘historische jas’ aan de wilgen

Na een periode van ruim 28 jaar met hart en ziel vrijwilligerswerk gedaan te hebben voor de Historische Kring D’ Oude School heeft Lies Haan - Beerends het besluit genomen daar een punt achter te zetten. Met het klimmen der jaren wordt het lastiger alles bij te houden en vooral ook te onthouden. Dus besloot Lies dat het tijd werd plaats te maken voor een ander.

Het is rond 1991 dat Lies op de TV een programma ziet over het opzetten van een stamboom van de eigen familie. Dat lijkt haar interessant. Je zou kunnen zeggen dat de historische genen voor zover die al bestaan, in haar wakker gekust worden. 

De Bilt
Begin 1992 leest Lies in de lokale krant over de oprichting van een historische vereniging in de gemeente De Bilt. Die bestond toen nog uit de kernen De Bilt en Bilthoven. Lies besluit direct lid te worden van de nieuwe vereniging. Sterker nog ze informeert of ze op enigerlei wijze de handen uit de mouwen kan steken voor de jonge organisatie. Zo komt ze in contact met een van de oprichters van de Kring Jan van der Heijden. Deze had al een privéverzameling ansichtkaarten en een dossier over van alles en nog wat van zijn woonplaats De Bilt. In de jaren 80 van de vorige eeuw gebruikte hij dat materiaal voor tal van artikelen in de lokale krant. Die verzameling bracht Jan onder in de vereniging, maar hij bleef eigenaar ervan. Na het veel te vroege plotselinge overlijden in 2003 van Jan op 50-jarige leeftijd, schonk zijn familie Jans verzameling ansichtkaarten aan de Historische Kring.

Onderzoek
Jan was voorzitter van de onderzoeksgroep in de vereniging. Het is in deze groep waar Lies veel nuttig werk gaat doen. In de loop van de tijd ontstaat een bescheiden bibliotheek, komt er fotomateriaal binnen en op video vastgelegde beelden. In die groeiende berg informatie moet orde geschapen worden. Zo wordt Lies degene die het beheer van de documentatie in handen krijgt en het vele materiaal ordelijk opbergt. Hoe langer ze met het werk bezig is, hoe meer er ook in haar hoofd als het ware planken ontstaan met informatie. Wanneer Lies werkend in het onderzoekscentrum op de Kometenlaan iemand iets hoort vragen weet zij direct al heel wat informatie te spuien en vliegt ze naar de kasten om een boek erbij te zoeken. De huidige voorzitter zei menig maal ‘Lies is hét geheugen van de Historische Kring’.

Bus
Samen met haar inmiddels overleden man Hans stapt Lies op enig moment op een bus die het Utrechts Landschap laat rijden om mensen iets van de cultuur-historische omgeving te laten zien. Het blijkt - kort door de bocht gezegd - een recht-toe-recht-aan reisje op en neer van De Bilt naar Doorn of nog wat verder en weer terug. ‘Dat kan beter en interessanter’ vinden Hans en Lies. Waarom niet bv. de Langbroekerwetering als terugweg genomen? Hans - geen onverdienstelijk fotograaf - maakt de plaatjes en Lies schrijft daarbij de praatjes. En zo ontstaan er zo’n 20 lezingen, die Lies voor eigen kring maar desgevraagd ook voor anderen houdt.

Lies’ werk is overgenomen door Wilma Storimans. Dit is gelijk een mooi moment om te laten weten dat de vereniging op zoek is naar jongere vrijwilligers die op kortere en wat langere termijn het werk van een groot aantal oude vrijwilligers kunnen overnemen. Als u interesse heeft meldt u zich dan via secretaris@historischekringdebilt.nl

Meer berichten