Logo vierklank.nl
Juist nu is het gebouw van WVT moeilijk bereikbaar; al op grote afstand wordt geadviseerd route W (van WVT) te volgen.
Juist nu is het gebouw van WVT moeilijk bereikbaar; al op grote afstand wordt geadviseerd route W (van WVT) te volgen. (Foto: )

Voor de 48ste keer KUEP

Al 48 jaar stoppen de ‘reguliere’ WVT-activiteiten aan het eind van het jaar een paar weken om tijdens de feestdagen ruimte te maken voor kunst. Het WVT-gebouw aan de Talinglaan (10) in Bilthoven wordt voor die gelegenheid getransformeerd naar een expositieruimte.

door Henk van de Bunt

Dit jaar kan er van woensdag 16 december tot en met vrijdag 1 januari 2021 een gevarieerd aanbod van kunstzinnige uitingen bekeken worden. Er is een catalogus beschikbaar om iets meer te weten te komen van de motivatie, inspiratie, gebruikte technieken etc. van de exposanten.

Anders
Dit jaar is de tentoonstelling anders dan voorgaande jaren gezien de maatregelen rondom corona. Zo zijn de exposanten zelf niet aanwezig tijdens de tentoonstelling en is er een eenrichtingsroute in het gebouw zodat de tentoonstelling kan verlopen volgens de voorschriften van het RIVM.

Geschiedenis
In 1973 werd voor het eerst de tentoonstelling ‘Kunst Uit Eigen Woonplaats’ gehouden. Plaatselijke kunstenaars hadden bij het toenmalige bestuur van WVT aangeklopt om op een of andere manier meer aandacht voor hun activiteiten en werk te krijgen. In deze samenspraak is toen het idee ontstaan om rond de feestdagen een expositie te houden voor kunstenaars uit de eigen woonplaats. Vanaf 1992 is deelname uit de hele provincie mogelijk en werd de naam van de tentoonstelling daaraan aangepast: ’Kunst Uit Eigen Provincie’.

Destijds, maar ook nu nog, is een dergelijke tentoonstelling een unieke activiteit voor een buurthuis, maar aan de andere kant weer zo logisch; er komen wekelijks heel veel mensen in het gebouw, de drempel is laag en daardoor komen er ook altijd veel mensen naar de expositie kijken. Ieder jaar zijn daar mensen bij voor wie zo’n bezoek een eerste kennismaking met kunst betekent, maar ook bezoekers voor wie het bekijken van de tentoonstelling een vaste, prettige gewoonte is geworden.

Doelstelling
De doelstelling van de vereniging m.b.t. de tentoonstelling is: drempelverlagend te werken voor zowel (beginnende) exposanten als bezoekers en mogelijkheden voor ontmoeting en uitwisseling van ervaringen bieden. Er wordt niet geballoteerd, indien er meer aspirant-exposanten zijn dan er, gezien de ruimte, geplaatst kunnen worden wordt door de vereniging de wijze van selectie bepaald. Aan de deelnemers wordt een bijdrage gevraagd, ter dekking van de gemaakte kosten. Verder wordt van hen verwacht dat zij naar vermogen aanwezig zijn gedurende de expositie periode; in 2020 is dit vanwege corona niet van toepassing.

De openingstijden zijn vermeld op https://vvsowvt.nl/kunst-uit-eigen-provincie.

Meer berichten