Logo vierklank.nl
Foto:

Geen Volkskerstzang 2020 Maartensdijk

Helaas ziet de organisatie van de Volkskerstzang Maartensdijk dit jaar geen mogelijkheid om een samenkomst te organiseren. Samen zingen onder muzikale begeleiding van harmonie Kunst en Genoegen of organist Jochem van der Waals is immers vanwege corona niet mogelijk.

De organisatie had graag juist in deze in donkere tijd elkaar willen ontmoeten om samen te zingen van het Licht. Men hoopt in 2021 op maandag 20 december weer in een volle St. Maartenskerk toe te leven naar Kerst en met elkaar de bekende liederen te zingen. 

Laten we nu op een andere manier de verbondenheid vieren en er waar mogelijk voor elkaar te zijn. (Marijke Drieenhuizen)

Meer berichten