Logo vierklank.nl
Een drone-opname van Landgoed Eyckenstein. (foto Frank Mulder)
Een drone-opname van Landgoed Eyckenstein. (foto Frank Mulder) (Foto: )

St. Maerten nr. 59

Het decembernummer van het historisch tijdschrift St Maerten (een uitgave van de Historische Vereniging Maartensdijk) is verschenen.

Allereerst een prachtig overzicht van de geschiedenis van landgoed en landhuis Eyckenstein (Dorpsweg Maartensdijk) door Lex van Boetzelaer; geschreven vanuit een diepe historische betrokkenheid, maar het artikel eindigt met een heldere en zakelijke blik op de toekomst. 

Oude kennis over de ontginningen in het veenweidegebied wordt door Tonneke Wilmink aangevuld door nauwkeurig te kijken naar nieuwe, vrij toegankelijke internetbronnen. Met behulp van een bodemkaart uit de Basisregistratie Ondergrond laat zij zien hoe onze voorouders droge voeten hielden. 

Het tweede lange artikel gaat over brand en brandweer in Achttienhoven en Westbroek. Voormalig postcommandant Martin Groot en Jan Maasen onderzochten de geschiedenis van de brandbestrijding in hun woonplaats. Ook dit artikel verwijst in de laatste alinea’s naar de toekomst. 

En tenslotte: drie oude bekenden, die al tientallen jaren de verhalen van onze oude gemeente Maartensdijk opzoeken en doorgeven. Met dit werk stonden zij aan de wieg van onze vereniging. De aanleiding voor een hernieuwde kennismaking is de afspraak met Koos Kolenbrander om zijn hele oeuvre van meer dan 1000 artikelen op te slaan en te ontsluiten via de beeldbank van onze Historische Vereniging Maartensdijk. Koos heeft zich in 1990 aangesloten bij de activiteiten van Hans Stevens en Anne Doedens. Reden genoeg voor Frank Klok en Tonneke Wilmink om met alle drie een afspraak te maken.

Met ingang van dit nummer is ook de verbinding tussen het tijdschrift en de website van de Historische Vereniging Maartensdijk sterk aangehaald. Bij veel artikelen zijn er extra’s in de vorm van films, foto’s en verwijzingen naar oorspronkelijke bronnen. Zo kan men dit keer genieten van een prachtige drone-opname van Landgoed Eyckenstein en een hilarische brandweeroefening in Westbroek uit 1965. Zie www.stmaerten.nl.

Het tijdschrift is te koop bij de Bilthovense Boekhandel, de ReadShop aan de Hessenweg, Kapper Hans Stevens op het Maertensplein, Winkel van der Neut in Groenekan en molen De Kraai in Westbroek (alleen zaterdags geopend).

(Jan Maasen) 

Meer berichten