Logo vierklank.nl
Het beukenlaantje in het Leijense bos
Het beukenlaantje in het Leijense bos (Foto: )

Carbidschieten in het Leijense bos.

Vorige week stond er in De Vierklank een mooi stukje over beuken, waarbij een foto van een beukenlaantje in het Leijense bos getoond werd. De gezondheid van beuken staat inderdaad onder druk door de droogte en door het feit dat ze wortels hebben die niet diep de grond in gaan, zoals bij eiken wel het geval is. Doordat de wortels aan de oppervlakte blijven zijn ze erg kwetsbaar.

In dezelfde editie van De Vierklank stond een verslag van de Gemeenteraadsvergadering waarin stond dat een motie was ingediend en door de raad (13 voor - 10 tegen) aangenomen, waarin het carbidschieten toegestaan wordt; dit tegen de wil van onze burgemeester en een groot deel van de raad.

Vorig jaar
Toen we vorig jaar op oudejaarsdag om 16.00 uur een wandeling maakten door het Leijense bos, werden we opgeschrikt door luide knallen en opvliegende vogels. Het bleek het traditionele carbidschieten te zijn op het stukje braakliggend terrein tussen de Leijense bossen en de spoorlijn.

Verband
Het verband met de twee stukjes in De Vierklank is dat de toegangsweg naar het carbidschieten nu net door dat kwetsbare beukenlaantje loopt. Misschien kunnen de liefhebbers van het carbidschieten niet met auto’s door dit laantje op en neer rijden, maar een andere plaats binnen de gemeente zoeken, bijvoorbeeld ergens in de weilanden, waar de natuur minder verstoord wordt en minder dicht in de bebouwde kom ligt.

(Eugène Jansen)

Meer berichten