Logo vierklank.nl
Een foto van vijf jaar geleden van het stationsgebied Bilthoven. Volgens wethouder Landwehr zullen er in deze omgeving geen 1000 tot 2000 woningen komen.
Een foto van vijf jaar geleden van het stationsgebied Bilthoven. Volgens wethouder Landwehr zullen er in deze omgeving geen 1000 tot 2000 woningen komen. (Foto: )

Geen grootschalige woningbouw in Bilthoven

‘Naar verwachting zijn er de komende 20 jaar 104.000 tot 125.000 nieuwe woningen en locaties voor ruim 80.000 banen nodig in de regio Utrecht’. Rijk en regio presenteerden daarom ‘Utrecht Nabij’: een visie tot 2040 waarin staat hoe de regio Utrecht deze groei opvangt en bereikbaar blijft.

door Henk van de Bunt

In het rapport ‘Utrecht Nabij, Ontwikkelperspectief verstedelijking en bereikbaarheid Metropoolregio Utrecht 2040 met een doorkijk naar 2050’ geeft men een visie op de groei en bereikbaarheid van de Utrechtse regio. Het rapport is afkomstig van het programma U Ned. een samenwerkingsverband van Provincie Utrecht, enkele ministeries en vervoersbedrijven en 10 gemeenten in de provincie Utrecht (waaronder De Bilt). Het rapport suggereert onder meer ruimte voor 1000 tot 2000 woningen bij station Bilthoven en een P&R in de buurt van Maartensdijk. ‘Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt herkent zich niet in de genoemde aantallen woningen noch in de intekening van de P&R’, zo staat vermeld in een uitgegeven verklaring. Ondanks dat het onderzoek bestaat uit studiecijfers en niet om concrete plannen, vindt het college het van belang om duidelijk uit te spreken dat de genoemde getallen ook geen enkele invloed hebben op huidige plannen rond het stationsgebied’.

Locaties
De partijen willen woon-werklocaties ontwikkelen in een U-vormig gebied rond de stad Utrecht, dat loopt van Zuilen en Leidsche Rijn Centrum via Westraven, Lunetten-Koningsweg en USP naar Overvecht. Ook wijzen ze enkele belangrijke locaties in de regio aan om verder te ontwikkelen. De in het rapport genoemde woningaantallen zijn gebaseerd op een groot gebied van een straal van tien minuten fietsen rondom het station. Het college schrijft hierover: ‘Deze aantallen zijn vanzelfsprekend veel te hoog voor de directe stationsomgeving’. Ondanks dat het onderzoek bestaat uit studiecijfers en niet om concrete plannen vindt het college het van belang om duidelijk uit te spreken dat deze getallen geen enkele invloed hebben op het lopende participatieproces woningbouw en de komende participatie rondom het stationsgebied.

Regiopoorten
In het rapport introduceert men het begrip regiopoorten, die met trein of HOV goed zijn verbonden met de MRU en noemt men Breukelen, Bunnik, Bilthoven, Houten, Vianen, Woerden en Zeist als voorbeelden hiervan. Regiopoorten zijn niet alleen goed verbonden, maar hebben ook nog ontwikkelruimte in de nabijheid van de ov-knopen en bestaande voorzieningen: ‘Regiopoort Bilthoven ligt nabij het USP. In de historische gegroeide ruimtelijk-economische structuur speelt het lifescience-cluster een belangrijke rol voor de ontwikkeling van De Bilt en Bilthoven. Het KNMI en het RIVM zijn hier twee belangrijke trekkers van de economische structuur. Binnenkort verhuist het RIVM naar het USP, waardoor er kansen ontstaan op de huidige locatie om nieuwe ruimte voor bedrijven in het lifesciences-cluster een plek te geven. Door de nabijheid van station Bilthoven is deze locatie goed bereikbaar. Ook liggen er kansen om in de nabijheid van het station 1.000 tot 2.000 woningen toe te voegen binnen de bebouwde kom, zo staat in het rapport’.

Participatie
Wethouder Andre Landwehr reageert hierop: ‘De Bilt heeft behoefte aan woningen. We willen 850 woningen bouwen in De Bilt en daar zijn we met belanghebbenden en inwoners volop over in gesprek. Hierin brengen deelnemers met elkaar transparant de mogelijkheden en wensen in kaart. Er wordt daarbij gewerkt vanuit de uitgangspunten, die de gemeenteraad daarvoor heeft geformuleerd zonder claims vooraf. Onder het motto ‘Samen werken aan wonen’ doorloopt de gemeente De Bilt momenteel samen met inwoners en stakeholders een zorgvuldig en uitgebreid participatieproces om de woningbouwopgave in de gemeente in te vullen. Er zijn meer concretere bouwlocaties zoals het Hessingterrein bijvoorbeeld, de Schapenweide en De Kwinkelier en we zullen de komende jaren meer locaties gaan bespreken; in Maartensdijk onder meer’.

Knopen
Het rapport spreekt ook over Ov-knopen nabij waardevolle landschappen en noemt deze entrees tot natuur en landschap (Groene Poorten)’ naast een aantal ov-knopen die goed bereikbaar zijn vanaf het hoofdwegennet; deze worden P+R-poorten, overstapplekken op afstand van de stad Utrecht genoemd. Op de lijn naar Hilversum is Groene Poort Hollandsche Rading een aantrekkelijke entree voor zowel het polderlandschap rondom de Loosdrechtse Plassen als de bossen van Lage Vuursche en op die lijn naar Hilversum ligt wel een kans om een P+R-locatie te koppelen aan de A27. Hierbij kan gedacht worden aan een P&R-locatie nabij Maartensdijk volgens het visierapport. Wethouder Landwehr tenslotte: ‘Het idee van een P&R bij Maartensdijk is helemaal nieuw voor mij’.

De Parkeer- en Reisvoorziening (P&R) bij station Hollandsche Rading kampte met capaciteitsproblemen. In het kader van het provinciaal programma Beter Benutten is deze P&R-voorziening in 2018 uitgebreid. De uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen moest het aantrekkelijker maken om met openbaar vervoer te reizen. De verkeers- en parkeeroverlast in de omgeving van het treinstation werd daardoor teruggedrongen.

Meer berichten