Logo vierklank.nl
Foto:

De Vierklank is voor ons allemaal

De kersteditie maken we speciaal

Sinds half maart jl. zijn we allemaal in de ban van het Coronavirus/Covid-19. Ook voor de zes kernen van De Bilt heeft dat tot nu toe vergaande consequenties gehad. Allerlei activiteiten, die gewoonlijk in de loop van enig jaar op verschillende locaties plaatsvinden, zijn helaas geannuleerd.

Gelukkig kwam de betrokkenheid met en van De Bilt nog wel regelmatig in beeld via het uitkomen van De Vierklank - zowel op papier als online - . Wat we wel allemaal hebben gemist zijn die momenten van persoonlijke ontmoeting, uitwisseling van ervaringen en bespreken van onze passie voor De Bilt.

Waar we ons ook op kunnen verheugen is, dat op 23 december de Kersteditie van De Vierklank op de deurmat zal vallen. Momenteel wordt er al hard gewerkt om daar een speciale krant van te maken.

Niet iedereen zal zich geroepen voelen om een heel artikel in te zenden voor publicatie in De Vierklank, maar wij denken dat er zeker wel de nodige lezers zijn die (elkaar) iets te melden hebben over dit jaar, hun passie voor de zes kernen van de gemeente, hetgeen ze beleefd of gemist hebben of dat wat ze op nu afgelaste ontmoetingsmomenten met anderen gedeeld zouden hebben.

Ons idee is om een aantal inzendingen van lezers te verzamelen en die - zo nodig na enig redactiewerk - in die kersteditie een plaatsje te geven. Het kan betrekking hebben op een ontmoeting, een bijzonder moment, een herinnering aan het verleden of plan voor de toekomst, een mooie foto met verhaal, een recept, een tip, het mooiste plekje in een van de zes kernen van De Bilt of … vul maar in.

Een korte bijdrage, een langer verhaal, wel of niet met foto/tekening, alles is welkom. Hoe leuk zal het kunnen worden wanneer we rond de feestdagen in een tijd waarin we fysiek niet konden reizen of ontmoeten (of andersom), thuis onder de kerstboom toch allemaal kunnen wegdromen aan de hand van al die verhalen.

Wat te doen: stuur je inzending in als Word-bestand, bij voorkeur vergezeld van foto’s met hoge resolutie of ander materiaal (vraag zo nodig hulp aan ons) naar e-mailadres info@vierklank.nl onder vermelding van Kerstkrantbijdrage. Uiterste datum van inzending: woensdag 16 december. Het ingezonden materiaal zal uitsluitend gebruikt worden voor deze speciale editie; wij hopen (en eigenlijk rekenen we daarop) een uitgebreid corona-proof kerstgeschenk te kunnen samenstellen dankzij jullie inbreng.

Namens allen van De Vierklank

Henk van de Bunt, redacteur

Meer berichten