Logo vierklank.nl
De oostzijde van het Prinsenlaantje, blik in de richting van Maartensdijk. (foto SBP).
De oostzijde van het Prinsenlaantje, blik in de richting van Maartensdijk. (foto SBP). (Foto: )

Flora en fauna rond Prinsenlaan groeit

Mede op initiatie van de Stichting Behoud Prinsenlaantje en Ommelanden heeft het gebied rond `t Koningsbed en het gehele Prinsenlaantje, tot aan de bebouwde kom van Maartensdijk, de bestemming ‘Natuur’ gekregen. 

Op de voormalige agrarische gronden zijn poelen en waterpartijen gemaakt en bomen ingeplant. Door periodiek afmaaien en afvoeren wordt de diversiteit van de flora vergroot en krijgen weidevogels de ruimte om te broeden. Een bioloog van de Stichting heeft al broedende kieviten in het land waargenomen. Ook krijgt de das alle ruimte om daar zijn habitat te vestigen. 

Omdat nagenoeg alle agrarische activiteiten in het natuurgebied Prinsenlaan (dat het terrein rond hotel ’t Koningsbed en het Prinsenlaantje zelf omvat gestopt zijn, zijn de reeën weer teruggekeerd. In het voorjaar waren veel passanten getuige van het jonge geluk van een reegeit met haar pasgeboren kalf. Het moederdier had het bosje naast een voormalige stal uitgekozen om daar haar jong ter wereld te brengen. 

Vogels
De merel was tot voor kort een veel voorkomende zangvogel in het aandachtsgebied van Stichting Behoud Prinsenlaantje en Ommelanden, maar door het uitbreken van het usutu-virus (merelziekte) zijn vele exemplaren gestorven en is het merelgezang niet meer te horen. De tuinfluiter zien en hoort men nu veelvuldig in de tuinen en langs de griendstroken van de landerijen. Biologen hebben er diverse malen raven waargenomen. Deze uit de kluitengewassen kraaien voelen zich in het buitengebied Maartensdijk steeds meer op hun gemak en het is nu wachten op het eerste broedpaar.

Bron: Nieuwsbrief SBP

Meer berichten