Logo vierklank.nl
De jongste jeugdleden van de KangoeroeKlup doen enthousiast aan de trainingen mee.
De jongste jeugdleden van de KangoeroeKlup doen enthousiast aan de trainingen mee. (Foto: )

Korfbalvereniging NOVA slaat zich door de crisis

Het is een moeilijke periode voor sportverenigingen. Alle zeilen bijzetten om de coronacrisis door te komen. Vooral de verenigingen met een eigen accommodatie en sportkantine, soms met betaalde krachten, kijken met verlangen uit naar het moment waarop alles weer normaal wordt. Korfbalvereniging NOVA uit Bilthoven is een vereniging met een eigen accommodatie; een inkijkje in de vereniging.

door Kees Diepeveen

Voorzitter Pieter Keuning heeft geen somber toekomstbeeld voor zijn vereniging en ziet al met al de nabije toekomst met vertrouwen tegemoet. Wat helpt is dat NOVA een vereniging is met een gezonde financiële basis. Pieter: ‘NOVA blijft financieel gezond door in ieder geval de hand op de knip te houden en alleen noodzakelijke uitgaven te doen. Wij hebben een beroep gedaan op de éénmalige financiële tegemoetkoming schade COVID-19 vanuit de overheid. Uiteraard blijven we dat wel peilen en indien nodig zullen wij zeker aankloppen om verdere steun te krijgen.

Financiële steun
Vanuit de gemeente is er financiële steun geweest door de huur van de sportvelden over de periode maart tot en met april kwijt te schelden. Die gelden zijn inmiddels door de gemeente aan NOVA gerestitueerd. Daarnaast is er een verrekening gekomen van de huur van de HF Witte sporthal in diezelfde periode. Pieter: ’Ik hecht eraan om te zeggen dat naast die financiële steun de gemeente een grote vraagbaak is geweest; bij vragen over nieuwe maatregelen vanuit de overheid konden wij bij ons aanspreekpunt Simon Ott altijd terecht en werden onze vragen en opmerkingen zeer snel beantwoordt. Er werd zeer goed meegedacht’.

Saamhorigheid
Uit de woorden van Pieter blijkt dat NOVA een vereniging is met een hechte onderlinge band. ’Er zijn tot nu toe geen leden geweest die hun contributie hebben ingetrokken. Omdat die inkomsten natuurlijk van belang zijn om de lopende financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen, zijn wij erg blij met die saamhorigheid. Daar investeren we ook sterk in. Juist nu is het belangrijk om het contact met de leden goed te blijven houden. Via de wekelijkse nieuwsbrief houden we onze leden op de hoogte van wat er binnen de vereniging gebeurt. Zoals over een groep vrijwilligers die de afgelopen maanden op ons sportpark veel werkzaamheden heeft verricht, over onze digitale ledenvergadering als onze online Bingo. Daarnaast gaat het Sinterklaasfeest voor de jongere jeugd dit jaar ook door. Wel op een andere manier dan andere jaren maar wel met een bezoek van de Sint en volgens de gestelde maatregelen. Social media zijn voor ons een belangrijk kanaal om onze leden te bereiken. Ook de verschillende commissies bedenken steeds weer iets om de band met de leden aan te houden’.

CoCo
Inmiddels is het zaalseizoen gestart en is het gesloten houden van de kantine natuurlijk makkelijk. Bij de trainingen in de zaal houdt iedereen zich aan de geldende maatregelen vanuit overheid, KNKV en NOC*NSF. Pieter: ‘We hebben een team van vrijwilligers dat bij iedere training als Corona Coördinator (CoCo) optreedt en erop toeziet dat de regels worden nageleefd. Afstand houden, in groepjes van 4 trainen en de materialen schoonmaken na iedere training. De rol van de CoCo is hierbij erg belangrijk, het is mooi om te zien dat veelal ouders hier zich voor inzetten om zo de training van hun kinderen mogelijk te maken’.

KangoeroeKlup
‘Het is goed mogelijk om de trainingen te laten plaatsvinden. Onze leden weten goed wat er van hen verwacht wordt. Het is juist nu erg belangrijk om een ieder te laten sporten. De Technische commissie heeft een trainingsschema gemaakt, waarbij ieder team de mogelijkheid heeft om tweemaal per week te trainen. De dinsdag-, woensdag-, en donderdagavonden alsmede de zaterdag. Tussen iedere training zit voldoende tijd om ervoor te zorgen dat de wisseling dusdanig kan plaatsvinden dat er niet teveel mensen in de zaal aanwezig zijn. Ook spelen onze jeugdleden onderling wedstrijden op zaterdag, dit wordt als erg positief ervaren. Pieter: ’De trainingsopkomst is erg groot. We zien echt dat de leden het belangrijk blijven vinden om te trainen. Ook merken wij dat er meer kinderen van buiten de vereniging zich aansluiten. Vooral in de leeftijd van 3 tot 8 jaar. Een goed voorbeeld hierbij is onze KangoeroeKlup. Afgelopen zaterdag is er wederom een record gevestigd waardoor wij nu de grootste KangoeroeKlup van Nederland hebben’.

Wedstrijden
Ook de selectie- en seniorenteams trainen, maar voorbereiden op het wedstrijdseizoen blijft natuurlijk moeilijk nu er geen enkele vorm van wedstrijden mogelijk is. De regels voor senioren zijn (veel) strenger, waardoor dit op een veilige manier kan worden organiseren. ‘Beperkte aantallen, 1,5 meter, niet schreeuwen, geen wedstrijdvormen. Allemaal maatregelen waar wij ons aan houden en op toezien’ aldus Pieter. ‘Ondanks alle maatregelen merken wij toch dat er veel animo is om te sporten, er zijn bij onze Recreantenafdeling zelfs nieuwe leden bij gekomen. Sporten is en blijft gezond, zeker in deze tijd. Wij zijn blij dat wij een plek kunnen bieden om dit mogelijk te maken’.

Meer berichten