Dit beeld langs de snelfietsroute staat in de bebouwde kom van De Bilt aan het einde van de Biltse Rading bij de rotonde waar het fietspad begint.
Dit beeld langs de snelfietsroute staat in de bebouwde kom van De Bilt aan het einde van de Biltse Rading bij de rotonde waar het fietspad begint.

Snelfietsroute Amersfoort - Utrecht

Algemeen

door Henk van de Bunt

De Gemeente De Bilt werkt samen met Provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Soest , Zeist en Utrecht aan de realisatie van de 21 kilometer lange snelfietsroute tussen Amersfoort en Utrecht. Een snelfietsroute is een directe verbinding tussen woon-werklocaties, scholen en knooppunten. De route is zo ingericht dat fietsers ongehinderd, veilig en vlot kunnen doorfietsen. 

Op een snelfietsroute krijgen fietsers vaker voorrang op auto’s en eerder groen bij verkeerslichten. De fietspaden op de snelfietsroute zijn breed en hebben herkenbare belijning, bewegwijzering en verlichting. Waar dat nog niet zo is, wordt de route voorzien van asfalt en beton. Stoepranden zijn veilig en er bevinden zich geen paaltjes en/of andere obstakels onderweg. Een gezonde en milieuvriendelijke manier om te reizen.

Route
Een deel van de snelfietsroute Amersfoort - Utrecht is aangegeven als: ‘Blijf de 2de Brandenburgerweg volgen tot deze overgaat in de Hertenlaan. De rotonde oversteken de Melkweg in. De Melkweg helemaal afrijden tot je bij Tweelingen niet verder kunt. Daar sla je het bospad in naar links, ’t Beukenlaantje. Als je ’t Beukenlaantje uit rijdt, staat aan je linkerhand het beeld 1917. Juist daar (bij de Tweelingen) beginnen de vragen (van de bewoners van de Tweelingen); ‘Hoe bereiken bewoners van de Tweelingen straks de hoek Melkweg Planetenbaan. Er is een nieuw (rood) fietspad aangelegd. Moeten ze straks daar overheen (met de auto)?

Antwoord
Communicatieadviseur Barry Smits van de gemeente antwoordt: Op dit moment wordt de Olberslaan, inclusief het kruispunt met de Tweelingen, heringericht. Bewoners van de Tweelingen kunnen nu via een tijdelijke route over het parkeerterrein bij de Noordpoolflat aan de Kometenlaan hun woningen bereiken. Deze tijdelijke voorziening wordt opgeheven wanneer over enkele weken de werkzaamheden aan de Olberslaan zijn afgerond. Vanaf dat moment steken deze bewoners het nieuwe, rood geasfalteerde fietspad van de snelfietsroute Amersfoort Utrecht over bij het kruispunt Olberslaan/Tweelingen. Zo bereiken zij via de Olberslaan het kruispunt Planetenbaan/Melkweg. Behalve voor deze oversteek is het uiteraard niet toegestaan om met de auto’s over het nieuwe, rood geasfalteerde fietspad te rijden’.

De nieuwe (rode) lus van de snelfietsroute langs de Tweelingen sluit aan op de route achter Larenstein.
Bewoners van de Tweelingen dienen (met de auto) de snelfietsroute over te steken om vervolgens via de Kometenlaan (rechtdoor) of de Olberslaan (linksaf) hun weg te kunnen vervolgen.
!