Logo vierklank.nl
Foto:

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…

De kolos op het Vinkenplein is niet het laatste

Met op deze plek een veel te groot en te hoog gebouw van 4 bouwlagen is naar mijn mening het dorpshart van Bilthoven zeker voor de komende 50 jaar geheel verknoeid. Er is niets gedaan om dit gebouw te laten aansluiten op de maat en de schaal van de bestaande bebouwing; gewoon te groot en te veel met ca. 1800 mvoor horeca en winkels!

In 2011 zijn er 616 bezwaarschriften (zienswijzen) ingediend tegen met name de bouwhoogten, die in het bestemmingsplan Emmaplein en Vinkenplein waren opgenomen. De Klankbordgroep Centrum heeft destijds het College schriftelijk laten weten ‘Dat de in het Beeldkwaliteitplan vastgelegde richtlijnen over de bouwhoogten leiden tot onrust en zorg voor te veel grootschaligheid in het centrumgebied’. Het gemeentebestuur heeft met dit advies van de Klankbordgroep en de enorme hoeveelheid bezwaarschriften niets gedaan met als gevolg deze kolos op het Vinkenplein.

Ook op de Driehoek aan het Emmaplein is in dit zelfde bestemmingsplan ca. 3500 m2 voor winkels en horeca opgenomen met bouwhoogten van 16,50 tot bijna 20 m. En op de plek van de Bilthovense Boekwinkel is een Poortgebouw mogelijk met een hoogte van ca. 18 m en op de begane grond zo’n 600 m2 winkelruimte.

En dan te bedenken in het coalitieakkoord van april 2010 het volgende werd vastgelegd: ‘Het landelijke en dorpse karakter van de gemeente moet behouden blijven en de participatie van de inwoners moet bevorderd worden’.

We zijn gewoon (weer) bij de neus genomen. In het bestemmingsplan voor de Kwinkelier, dat nu ter inzage ligt, is o.a. aangegeven dat er aan de Sperwerlaan een woontoren met een hoogte van ruim 29 m mogelijk is. M.i. is men op ‘ons’ gemeentehuis echt de weg kwijt en wordt gewoon gedaan wat de ontwikkelaar graag wil.

Jacques van Klooster

Meer berichten