Logo vierklank.nl

Zorgverzekering via gemeente


Aan het einde van elk jaar kan men een andere zorgverzekering kiezen. Wie een laag inkomen heeft kan mogelijk gebruik maken van de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ) die de gemeente aanbiedt: men is dan verzekerd bij DSW.

De CAZ is een basis- en een aanvullende zorgverzekering met ruime vergoedingen. De premie is lager dan normaal, omdat de gemeente een deel meebetaalt. Meer zorgverzekering voor minder premie dus. De Regionale Sociale Dienst (RSD) regelt de CAZ namens de gemeenten De Bilt, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. 

Of men mee kan doen met de CAZ, hangt af van inkomen en persoonlijke situatie. Met welk inkomen men mee kan doen, hangt bijvoorbeeld af van leeftijd, evt. kinderen en of men gehuwd is. Op de website www.gezondverzekerd.nlkan men nagaan met welk inkomen men gebruik kan maken van de CAZ.

Verschillende pakketten
Voor de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering heeft de RSD zorgverzekeraar DSW geselecteerd. Deze verzekeraar biedt twee verschillende pakketten aan. Men bepaalt zelf hoe uitgebreid een aanvullende verzekering is en dus hoeveel premie men verschuldigd is. Op de website www.gezondverzekerd.nl kan men de gemeentelijke pakketten vergelijken met alle mogelijke zorgverzekeringen in Nederland en direct aanmelden.

Overstappen voor 1 januari
Inwoners die gebruik willen maken van de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering doen er verstandig aan om vóór 1 januari de oude zorgverzekering op te zeggen en tegelijk de nieuwe zorgverzekering aan te vragen. Dat kan via www.gezondverzekerd.nl door aan te geven gebruik te willen maken van de overstapservice. De oude zorgverzekeraar krijgt dan automatisch bericht van de afmelding. Bezoek de website van de RSD voor meer informatie: www.rsdkrh.nl.

Formulierenbrigade
Wie wil overstappen, maar moeite heeft met het invullen van het aanvraagformulier, kan de hulp inschakelen van de formulierenbrigade van de RSD via tel. 030 6929500.

Meer berichten