Logo vierklank.nl
Vaak is een slagboom alleen onvoldoende; vandaar een oproep.
Vaak is een slagboom alleen onvoldoende; vandaar een oproep. (Foto: )

Een frisse neus haal je niet met de auto

In de afgelopen tijd is het bezoek van mensen aan natuurgebieden in de regio Utrecht zo sterk gestegen, dat er geregeld grote drukte ontstaat op parkeerplaatsen. De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht roept daarom iedereen op om zo min mogelijk met de auto naar natuurgebieden te gaan en in de eigen omgeving een frisse neus te halen.

Gezien de strikte maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen, is het goed te begrijpen dat mensen natuurgebieden opzoeken. Gelegenheden als bioscopen en musea zijn immers gesloten, en activiteiten als winkelen worden afgeraden. Dat leidt er echter toe dat het aantal bezoekers van natuurgebieden zoals de Utrechtse Heuvelrug, in nabuurgemeenten en gebieden van Staatsbosbeheer enorm is gestegen, zeker op woensdagmiddag en in het weekend.

Overtredingen
Daardoor is het nu te vaak te druk bij de natuurgebieden. Zo zetten steeds meer mensen hun auto in de berm, bij gebrek aan een plekje op de parkeerplaats. Daarnaast zien de beheerders van de natuurgebieden ook het aantal overtredingen toenemen, zoals het ongelijnd uitlaten van honden, afval achterlaten en het betreden van rustgebieden. Natuurbeheerorganisaties hebben zelf vaak al verscherpt toezicht georganiseerd, maar dat is niet voldoende om de druk op de natuurgebieden te verlichten.

Oproep Veiligheidsregio Utrecht
Burgemeester P.E.J. den Oudsten, voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht: ‘Mede namens de 26 gemeenten in de regio Utrecht roep ik iedereen op niet met de auto naar drukke natuurgebieden af te reizen. Dat past ook bij het dringende advies om reisbewegingen tot het minimum te beperken. Vanzelfsprekend zal er strikt worden gehandhaafd op het naleven van de regels. Maar ik hoop dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen en stel ieders medewerking zeer op prijs, op de eerste plaats in het belang van de gezondheid maar ook in het belang van de natuur’.

Meer berichten