Augustus 2021 sluit VMBO Aeres de deuren in Bilthoven
Logo vierklank.nl
Aeres Bilthoven is nu nog in dit huurpand gevestigd.
Aeres Bilthoven is nu nog in dit huurpand gevestigd. (Foto: )

Augustus 2021 sluit VMBO Aeres de deuren in Bilthoven

Aeres is een scholengroep met twee vmbo-vestigingen in deze regio: één in Bilthoven aan de Overboslaan/Soestdijkseweg en één in Maartensdijk aan de Dierenriem. In januari jl. maakte het bestuur van Aeres bekend dat per 1 augustus 2021 de vestiging in Bilthoven sluit. 

door Rob Klaassen

Dit gaf zowel bij leerlingen als ouders de nodige commotie. Vooral bij die leerlingen en ouders die net in september 2019 juist voor Bilthoven hadden gekozen. Naast de keuze voor een bepaald schooltype, speelt bij zo’n keuze toch ook de plaats waar de school staat vaak een niet onbelangrijke rol. Wij spraken over deze beslissing met de directeur van Maartensdijk en Bilthoven Gerda Casteel.

Vmbo
Aeres geeft zowel in Bilthoven als in Maartensdijk vmbo-onderwijs. Bij het vmbo kan worden gekozen uit vier leerwegen met routes die een bepaald niveau en een daarbij behorend programma bieden; van heel praktisch tot meer theoretisch. Tot op heden was bij Aeres vooral de theoretische leerweg gevestigd in Bilthoven en waren de meer praktische leerwegen in Maartensdijk ondergebracht.

Waarom
Gerda Casteel: ‘Door het sterk teruglopend aantal leerlingen in Bilthoven dreigen we qua kwaliteit onder een kritische grens te zakken. Wil je een bepaalde onderwijskwaliteit handhaven, dan moeten er eigenlijk voor ieder leerjaar meer dan twee klassen zijn. Met twee klassen lukt het maar net voor docenten om onderling ervaringen uit te wisselen en lesmethoden te bespreken. Dat konden we voor Bilthoven niet meer realiseren. Na rijp beraad is ons streven gericht te komen tot een vmbo-school met zo’n 450 leerlingen. In Bilthoven viel dat dus niet meer te realiseren. In Maartensdijk wel. Daarom hebben we besloten om per 1 augustus 2021 het onderwijs te concentreren in Maartensdijk. Leerjaar 4 in Bilthoven maakt hun jaar in Bilthoven nog af. De verplaatsing gaat om de leerlingen van de klassen 1, 2 en 3 die in Bilthoven op school zitten. Een aantal van die leerlingen zit speciaal in Bilthoven, omdat ze er bewust voor hebben gekozen om in die plaats op school te zitten. Die leerlingen zullen vanaf augustus 7 km verder moeten fietsen. De huidige 1ste klassers hebben voor de zomer al bewust gekozen voor de verhuizing naar Maartensdijk in augustus 2021. Ouders en leerlingen gaan doorgaans vanaf kerst plannen maken voor het nieuwe schooljaar. Daarom worden al in november de (digitale) opendagen voor de vernieuwde locatie in Maartensdijk gehouden. Door nu al ruime bekendheid te geven aan onze nieuwe plannen weet iedereen nu al waaraan men in het nieuwe schooljaar toe is’. 

Verbouwingsplannen
Gerda Casteel vervolgt: ‘Om al onze plannen in Maartensdijk te kunnen realiseren zal het gebouw grondig moeten worden verbouwd. We gaan de school heel anders inrichten. Zo moet er bijvoorbeeld een technisch laboratorium komen, moeten er ruimten voor kleinere groepen worden gerealiseerd etc. We gaan ook onderwijsruimten realiseren op plekken die nu nog functioneren als gang. Het gebouwde oppervlak zal niet groter worden. Het zal er van binnen wel anders uit gaan zien. Vanaf 1 januari gaan we met de verbouw beginnen. Het onderwijs zal intussen wel gewoon doorgang vinden in het gebouw. We hebben het zo gepland dat op 1 augustus 2021 alles klaar zal zijn. Om het allemaal tijdig voor elkaar te krijgen zal de komende tijd van iedereen veel tijd en energie gaan vergen’.

Bilthoven
Gerda zegt dat Aeres zich over de gebouwen in Bilthoven zich geen enkele zorg hoeft te maken: ‘Het zijn gebouwen van de gemeente, die zij aan ons verhuren. We hebben de huur per 1 augustus 2021 inmiddels opgezegd. Het is verder een zaak van de gemeente’.

Uit informatie van het online museum De Bilt blijkt, dat het gebouw dat langs de Soestdijkseweg (nr. 208) staat, de status van gemeentelijk monument heeft. Dit gebouw is in 1930 ontworpen door de Biltse architect P.J. Vermaak. In 1932 startte hier de Dr. W. van Everdingenschool. Het gebouw heeft een bijzondere vormgeving: het is langgerekt en heeft een hoog rieten dak, dat niet wordt onderbroken door vensters of dakkapellen. Het gebouw heeft daardoor een sterk horizontaal karakter. De architectuur verraadt sterke invloeden van de Nederlandse architect W. M. Dudok en van de Amerikaanse architect F.L. Wright. Vanaf 1972 werd de Van Everdingenschool verplaatst naar elders en werd het gebouw aan de Soestdijkseweg toegevoegd aan het reeds bestaande pand van de Chr. Oranje Nassauschool Ulo/Mulo aan de Overboslaan. Vervolgens heeft Aeres zich hier gevestigd. 

Toekomst
Gerda zegt te hopen dat de teams hard aan het werk zijn met de ontwikkeling van een vernieuwd onderwijsconcept. Het uitgangspunt is, dat de leervraag van de leerling leidend is bij het onderwijsaanbod. De leerling gaat daarbij in belangrijke mate zelf bepalen waarmee hij zich in de komende tijd zal gaan bezighouden. De docent faciliteert daarbij en houdt wel een vinger aan de pols of hierbij de nodige progressie wordt gemaakt. Zij zou dus graag zien dat in plaats van bovenaf opgelegd/gestuurd onderwijs wordt overgegaan naar een meer vanuit de leerling vraaggericht concept. Het vernieuwde onderwijsconcept zal stap voor stap worden ingevoerd.

Meer berichten