Sinds kort hangt er een AED bij de Michaelkerk.
Sinds kort hangt er een AED bij de Michaelkerk.

AED voor wijk Park Arenberg in De Bilt

Algemeen

Hoeveel tijd heb je als er gereanimeerd moet worden? Om te overleven, maar ook om eventuele gevolgletsel te beperken moet zo snel mogelijk worden begonnen met reanimatie. De reanimatie is van levensbelang om de tijd te overbruggen tot de AED zijn werk kan doen. 

Een AED is een hartschokapparaat dat metingen op het slachtoffer kan verrichten en een stroomstoot kan geven om te proberen het hart weer op gang te brengen. Daarnaast helpt het de burgerhulpverleners zoals van HartslagNu zo effectief mogelijk te reanimeren totdat de professionele hulpverlener aanwezig is.  

Een dicht netwerk van AED’s is cruciaal om snel te kunnen handelen. De Stichting Hartslag De Bilt zag in de Michaelkerk aan de Kerklaan 31 in De Bilt een ideale plek voor een AED om het netwerk van de bestaande apparaten te vergroten. De AED is dag en nacht beschikbaar en is aangemeld bij HartslagNu. 

Financiën
Een financiële donatie of een donatie in natura door buurtbewoners, zoals de Michaelschool (Kerklaan 33), Scouting Ben Labre (Kerklaan 33a) en de Katholieke Michael-Laurens geloofsgemeenschap (Kerklaan 31) hebben het mogelijk gemaakt dat het project is voltooid. (Stephan Kapma

!