Deelnemers aan het school-verkiezingsdebat.
Deelnemers aan het school-verkiezingsdebat.

Politieke talenten op Montessorischool

Algemeen

De bovenbouw-leerlingen van de Montessorischool Bilthoven zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met politiek. In het kader van het schoolvak Burgerschap richtten zij partijen op, bedachten stellingen, maakten posters en gingen zij in debat met elkaar. Dit alles volgens het Montessoriprincipe Leer mij het zelf te doen

In de praktijk viel het niet altijd mee om goede argumenten te bedenken voor of tegen een bepaalde stelling. Zo vonden zij het bijvoorbeeld best lastig om tegenargumenten te bedenken bij het thema ‘Gescheiden afvalbakken op het speelplein plaatsen’: ‘Ik weet echt geen tegenargumenten’, verklaarde Imen uit groep 8’, ‘Ik ben het er namelijk helemaal mee eens’. 

Dinsdagmiddag mochten de winnaars van de interne verkiezingen met elkaar in debat. De leerlingen hadden zich goed voorbereid, onder anderen door te kijken naar televisiegesprekken tussen politici. Een deskundige jury onder leiding van gemeenteraadslid Donja Hoevers, beoordeelde het debat tussen lijsttrekkers van partijen als: de PvdK (Partij voor de Kinderrechten), De VVR (Voor Vrede en Rechten), OVV (Onderdak voor Vluchtelingen), Green Gold (voor meer natuur) en de TPEA (Tegen Pesten en Armoede). De jury vermoedt dat een aantal van de kinderen van de Montessorischool over een paar jaar in de raad of misschien wel in de Tweede Kamer plaats gaat nemen: ‘Wat een verbale kwaliteit’, aldus Donja Hoevers.

(Cees Noordegraaf)

!