Logo vierklank.nl
Hulde voor Annelien, Jan-Pieter, Julian, Lucas, Aukje, Dirk-Jan, Jan Dirk, Annelise, Robert, Lydia, Jasmijn, Stéphanie, Loïs, Rolinda, Cor Gijs, Henk, Friso en Wiebren.
Hulde voor Annelien, Jan-Pieter, Julian, Lucas, Aukje, Dirk-Jan, Jan Dirk, Annelise, Robert, Lydia, Jasmijn, Stéphanie, Loïs, Rolinda, Cor Gijs, Henk, Friso en Wiebren. (Foto: )

Jeugd Eerste Hulp diploma’s

Woensdag 14 oktober werd aan 18 jongeren hun Jeugd-Eerste-Hulpdiploma uitgereikt. 

In oktober 2019 startten zij met deze cursus die bijna was afgerond toen het Corona-virus Nederland op slot zette. Na de zomer werd er een korte opfriscursus georganiseerd, waarna en waardoor er een theorie- en een praktijkexamen afgenomen kon worden. 18 jongeren hebben bewezen wonden te kunnen verbinden, de juiste hulp aan bewusteloze mensen te kunnen verlenen en zelfs een reanimatie te kunnen uitvoeren.          (Annelies van Heeringen)

Meer berichten