Logo vierklank.nl
Foto:

Webinar voor werkgevers

Het Corona virus heeft helaas ook economische gevolgen. Steeds meer mensen komen in financiële moeilijkheden. Cijfers geven aan dat 1 op de 5 werknemers betalingsproblemen heeft en 35% van de werknemers maakt zich zorgen over hun financiële situatie. Als werkgever wil je gezonde werknemers, zowel mentaal, fysiek als financieel. 

Tijdens een webinar voor die werkgevers op maandag 26 oktober om 16.00 uur bespreekt Rabobank actuele ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid en de mogelijke financiële consequenties voor werknemers. Sociaal Raadslieden geven praktische adviezen over wat je als werkgever kunt doen om werknemers met beginnende of oplopende schulden te helpen. En Wessels uit Zeist vertelt zijn ervaringen met werknemers die (beginnende) financiële problemen hebben. Er is ruimte voor een gesprek. Aanmelden voor dit webinar via: info@samenvoorzeist.nl          (Joanne Penning

Meer berichten