Logo vierklank.nl
In dit gedeelte van de Ambachtsstraat wordt er diagonaal over de weg geladen en gelost en resteert er slechts ruimte voor een rolstoel.
In dit gedeelte van de Ambachtsstraat wordt er diagonaal over de weg geladen en gelost en resteert er slechts ruimte voor een rolstoel. (Foto: )

Kippenvaccinfabriek MSD gaat niet verhuizen

Tijdens een felle vergadering van de commissie Openbare Ruimte in De Bilt op donderdag 15 oktober maakte woordvoerder Kannekens van kippenvaccinfabriek MSD bekend nog lange tijd op de Ambachtsstraat aanwezig te zullen zijn en de productie fors op te willen voeren. Volgens MSD, dat wil uitbreiden, is verhuizen geen optie.

door Henk van de Bunt

De onderneming wil de productie verhogen van 4 naar 20 miljard vaccins per jaar en kan dat volgens haar alleen realiseren op de huidige locatie. Omwonenden en politieke partijen willen het liefste dat MSD verhuist naar een andere locatie in de gemeente. Volgens hen veroorzaakt MSD stank- en geluidsoverlast. Een aantal politieke partijen vindt dat het college te veel medewerking verleent aan de kippenvaccinfabriek. De provincie moet een besluit nemen over de uitbreidingsplannen; het College mag daar slechts een advies over uitbrengen. Hierdoor is de rol van de gemeenteraad en B&W niet groot. 

Machten
Inspreker Jan-Gerrit van Wijhe is al 30 jaar eigenaar van het er tegen over gelegen pand Ambachtstraat 9, waar sinds 10 jaar de AmbachtAteliers gevestigd zijn. In zijn inspraakreactie ging hij in op het verleden en de toekomst van MSD op de Ambachtstraat. Van Wijhe zette alsnog grote vraagtekens bij verleende vergunningen in 2015 en 2016. Hij citeerde uitspraken hierover van advocaat Van der Velden (hij praatte de afgelopen tijd betrokkenen bij over de kruimelgevallenregeling) tijdens de Raadsinformatiesessie op 8 oktober. Jan-Gerrit van Wijhe vervolgt: ‘Hoe vreemd is het, dat dit jaar, op 30 januari het besluit genomen door het college om een positieve grondhouding aan te nemen t.a.v. de uitbreiding van MSD en dit besluit vergeten wordt op de besluitenlijst van B&W te zetten? Het lijkt dat hier hogere machten bezig zijn. De bouwaanvraag voor mijn schutting raakte niet zoek en werd wel behandeld.

Door m.i. ernstige procedurefouten van B&W in 2015 zitten wij nu hier; dit had wel tot gevolg dat MSD dus verder kan gaan uitbreiden. Hier zal toch eerst duidelijkheid over moeten komen alvorens er verdere beslissingen genomen kunnen worden. Dit betekent naar mijn mening dat - nu het nog zo’n korte termijn is voor een juiste beslissing, deze vergunningsaanvraag afgewezen moet worden. Dat overkomt jaarlijks ook diverse andere bedrijven en burgers die een aanvraag doen welke niet past binnen het bestemmingsplan’.

Vreemd
‘Ik wilde mijn pand op Ambachtstraat 9 in 2009 omzetten naar een kantoorgebouw, maar op grond van het bestemmingsplan De Akker 2008 kreeg ik geen toestemming. Het zou dan ook heel vreemd zijn, wanneer MSD op grond van ditzelfde bestemmingplan, twee panden naast mij op nummer 5 straks wel een vergunning krijgt voor een kantoor. In dat geval zal ik een claim neerleggen bij de gemeente, want dan wordt er met twee maten gemeten. Beseft u, dat wanneer MSD zijn kantoor op Ambachtstraat 2 mag slopen, men eigenlijk ook toestemming geeft voor de nieuwbouw van een kantoor met 50 arbeidsplaatsen. Deze aanvraag stond al klaar en is tijdelijk, in afwachting van de huidige vergunningsaanvraag, geparkeerd. De werknemers, die nu op het kantoor aan de Utrechtseweg werken komen dan ook allemaal naar de Ambachtstraat. De Ambachtstraat die nu al de drukte niet aankan’.

Betrokken
De heer Kannekens sprak in namens MSD: ‘Wellicht ten overvloede, wij zijn een wereldwijd opererend farmaceutisch bedrijf, waarvan de Nederlandse tak ooit is begonnen in een kippenschuur in Boxmeer, ons hoofkantoor staat tegenwoordig in de Verenigde Staten en wij zijn een van de weinige bedrijven, die zowel voor mensen als dieren vaccins en geneesmiddelen maken. Al meer dan 50 jaar is ons bedrijf in De Bilt gevestigd op de Ambachtstraat, wij voelen ons ook zeer betrokken bij de buurt en de omgeving. Op dit moment werken 95 mensen voor ons in De Bilt. Ruim 70% van onze medewerkers komt uit de directe omgeving, met de omgeving bedoel ik de gemeente De Bilt zelf, Zeist en Houten. Daarmee zijn wij niet alleen door onze locatie maar ook door onze mensen sterk verbonden aan de regio en zijn wij een aanzienlijke werkgever in uw regio’.

Minder
De afgelopen periode is er veel gesproken en geschreven over onze plannen in de Ambachtstraat. Op dit moment produceren wij 6 miljard dosis vaccin per jaar. Dat zullen er, ongeacht de verbouwing, 10 miljard worden. Na de verbouwing gaan wij 20 miljard dosis vaccin produceren. Hiervoor hebben wij minder transportbewegingen nodig en gaan wij minder geluid produceren. Meer doen met minder. Minder oppervlak, minder kubieke meters, minder vrachtwagens, minder parkeerdruk en minder geluid. Ik ben trots op de manier hoe wij de wensen van onze buren in de plannen hebben kunnen verwerken. Het sedum-dak, de 4 meter tussen bebouwing en erfgrens, en de extra parkeerplaatsen die wij willen realiseren op de Troelstraweg 49a, zijn hiervan sprekende voorbeelden’.

Wetten
Kannekens beëindigde zijn bijdrage: ‘Als laatste wil ik het graag hebben over de parkeerdruk. Laat ik helder zijn. Er zijn wetten en wensen. Ook zonder de ingebruikname van Troelstraweg 49a voldoen we aan de wettelijke eisen voor onze parkeerplaatsen. Wij hebben echter de wens om de parkeerdruk in de buurt zo veel mogelijk te verminderen. Daarom willen wij geen 16 parkeerplaatsen maar 37. Daarom willen wij de Troelstraweg 49a graag kopen of huren. Wij willen dus een verbetering. Al 50 jaar probeert ons bedrijf een goede medebewoner van uw gemeente te zijn. Om de daad bij het woord te voegen hebben wij in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in onze locatie. Nu staan we aan de vooravond van een aanzienlijke verbetering van onze locatie, voor de buurt en onszelf. Samenvattende kan geen andere conclusie worden getrokken: Uw raad heeft één vraag te beantwoorden, los van partijpolitiek of publiciteit, is de keus niet meer en niet minder dan de volgende; gegeven het feit dat onze productielocatie blijft op de Ambachtstraat,: Bent u voor het verbeteren van het woon- en leefklimaat van de buurt, bent u voor het verlichten van de parkeerdruk en bent u voor het verminderen van het vrachtverkeer of wilt u dat alles blijft hoe het nu is’ .

Buurt
Een woordvoerder van de buurtbewoners wees op de geluidsoverlast en de hinder in de buurt van het vrachtverkeer. Maar volgens de woordvoerder van MSD gaat de buurt er juist op vooruit als de fabriek groen licht krijgt voor zijn plannen. MSD gaat zorgen voor minder parkeerdruk en zegt een goede buur te willen zijn.

De rol van de raad lijkt overigens marginaal, want de provincie neemt uiteindelijk het besluit. De Bilt mag alleen een advies uitbrengen. Eind van de maand komt de kwestie nog één keer in de raad ter sprake. 

Meer berichten