Logo vierklank.nl
Het vertrekpunt van de Kazemattentocht is vanaf de druk bezochte parkeerplaats aan de St. Anthoniedijk in Utrecht, waar nog meer tochten hun vertrekpunt hebben.
Het vertrekpunt van de Kazemattentocht is vanaf de druk bezochte parkeerplaats aan de St. Anthoniedijk in Utrecht, waar nog meer tochten hun vertrekpunt hebben. (Foto: )

Prachtige recreatieroutes

Een jaar na het slaan van de eerste routepaal is het wandelnetwerk Kromme Rijnstreek, bekend als ‘het buiten van Utrecht’, op woensdag 14 oktober officieel geopend. Gedeputeerde Arne Schaddelee, Johan van Everdingen, voorzitter recreatieschap Stichtse Groenlanden en de wethouders van alle betrokken gemeenten verrichtten gezamenlijk via een online bijeenkomst de openingshandeling. 

door Henk van de Bunt

Het nieuwe wandelroutenetwerk sluit door middel van knooppunten 510 kilometer aan recreatieve wandelpaden op elkaar aan in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Hiermee wordt het bestaande wandelnetwerk in het westen van de provincie Utrecht uitgebreid tot een netwerk van meer dan 1.600 kilometer. Marc Bosboom van Recreatie Midden-Nederland vertelt: ‘Het nieuwe wandelnetwerk beslaat maar een klein deel van De Bilt. In deze gemeente is al een groot deel van het Provincie-dekkend netwerk aangelegd in een eerdere fase 2 (Utrecht Midden). Meer info is te vinden op www.routesinutrecht.nl.

Mooiste plekjes verbonden
In het voorjaar van 2019 hebben het recreatieschap, gemeenten en provincie de handen ineengeslagen en afgesproken dat zij het wandelnetwerk Kromme Rijnstreek op hun grondgebied wilden realiseren. Recreatie Midden-Nederland, uitvoeringsorganisatie voor het recreatieschap, coördineerde de aanleg van het wandelnetwerk. Afgelopen zomermaanden werd, na enige vertraging door de Coronacrisis, het netwerk in de regio geplaatst.

Wandelen langs knooppunten
Een wandelroutenetwerk bestaat uit knooppunten die met elkaar zijn verbonden; een beproefd landelijk systeem. De knooppunten zijn met palen en markeringsbordjes aangegeven en op informatiepanelen staat een kaart van de omgeving. Alle wandelmogelijkheden binnen het netwerk, een routeplanner en diverse thematische wandelroutes zijn te vinden op RoutesinUtrecht.nl.

Wandelnetwerken in Utrecht
De Utrechtse wandelroutenetwerken zijn het resultaat van een samenwerking sinds 2013, tussen provincie Utrecht, recreatieschappen, gemeenten, grondeigenaren, terreinbeheerders, wandelorganisaties en talloze vrijwilligers. De ambitie is om komende periode te komen tot één aaneengesloten wandelroutenetwerk in de hele provincie Utrecht. Dit versterkt het recreatief hoofdnetwerk en biedt kansen voor route gebonden buitenrecreatie.

Kazemattenpad
Een voorbeeld van een lokale wandelroute is de Kazemattenpadroute. Tijdens deze wandeling ontdek je in het Noorderpark Ruigenhoek een stukje geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De route loopt langs de veel voorkomende kazematten in het gebied. Dit zijn betonnen bouwwerken, die veelal in de periode voor de Tweede Wereldoorlog in het waterliniegebied zijn gebouwd. Er zijn verschillende soorten kazematten. In het Noorderpark Ruigenhoek zie je vooral de groepsschuilplaats type P, die vanwege de karakteristieke vorm ook wel Piramide wordt genoemd. De schuilplaatsen zijn van zwaargewapend beton en waren bedoeld als schuilplaats voor een groep van tien tot dertien manschappen. Verder loopt dit leuke wandelrondje ook langs Fort Ruigenhoek, langs de rand van het Gagelbos en door een stukje van het groene Sjanghaipark aan de rand van de wijk Overvecht. Het Startpunt van deze route is op de Parkeerplaats Gagelbos aan de St. Anthoniedijk 107 te Utrecht. De route is ca. 5,5 km lang en te downloaden op www.routesinutrecht.nl.

Beukenburgerpad
De klompenpad-route Beukenburgerpad (14 km) start formeel bij de parkeerplaats Groenekanseweg bij het viaduct onder de A27 ter hoogte van huisnummer 40. Bij de hoek Groenekanseweg / Vijverlaan kan deze minder aantrekkelijke weg al worden verlaten om via allerlei aanwijzingen op de app en min of meer parallel aan het Voordaansepad in de Nieuwe Wetering te komen. Langs de Nieuwe Weteringseweg (t.h.v. huisnr. 153) gaat het weer zuidwaarts via Beukenburg en de Leijen tot de Beukenburgerlaan op de Groenekanseweg. Daar is de keuze terug te keren naar het begin of de lus via Hogenkampse pad en Voordorpsedijk en/of zelfs via Weltevreden te maken om uiteindelijk weer in Groenekan uit te komen. Eigenlijk zou een start c.q. wisselpunt ter hoogte van de spoorwegovergang met de lijn Utrecht - Bilthoven logischer zijn. Deze route is te downloaden op www.klompenpaden.nl

Meer berichten