Ebbe Rost van Tonningen: 'Bouw gaat vaak ten koste van de natuur'.
Ebbe Rost van Tonningen: 'Bouw gaat vaak ten koste van de natuur'.

Bouw naast faunapassage niet wenselijk

Algemeen

door Henk van de Bunt

Zaterdagochtend 10 oktober organiseerde de Biltse SP een actie in het kader van de duurzaamheidsweek op het thema biodiversiteit. De SP wil de aandacht vestigen op het waardevolle natuurgebied Sandwijck ten zuiden van de Biltse Grift ter hoogte van het Hessingterrein. Het wordt bedreigd door de plannen van een projectontwikkelaar die daar wil bouwen. Ook andere aanwezigen roerden de trom.

‘De SP is geen tegenstander van woningbouw op het voormalige Hessingterrein; integendeel’, aldus Anne-Marie Mineur (SP-woordvoerster.) ‘Er is in De Bilt grote woningnood en er is vooral een schreeuwend tekort aan sociale woningbouw, of tenminste aan betaalbare huizen. De SP wijst er bovendien op dat de faunapassage waar op dit moment aan wordt gebouwd een belangrijke investering is geweest in de groene corridor van Hilversum tot Wijk bij Duurstede. De SP verzet zich daarom tegen plannen die de mooie effecten van de faunapassage juist weer teniet zouden doen.

Geschiedenis
Mineur vervolgt: ‘In de gemeenteraad van De Bilt heb ik in 2011 samen met de VVD een motie aangenomen gekregen om deze faunapassage te realiseren. In 2013 heb ik in Provinciale Staten van Utrecht het voor elkaar gekregen dat die faunapassage er ook echt komt, ondanks de bezuinigingen die toenmalig staatsecretaris Henk Bleker doorvoerde op de natuur. Het is deze week in De Bilt de week van de duurzaamheid, en we hebben deze week gekozen om actie te voeren op het thema biodiversiteit. Er wordt op dit moment een faunapassage aangelegd; deze is bijna klaar,- over een paar weken wordt deze officieel geopend. Het is een heel smalle doorgang, een flessenhals, maar hij is enorm belangrijk. Wanneer deze faunapassage af is, kunnen reeën, dassen, hazen en konijnen, maar ook kikkers en padden en otters en bevers dat hele gebied door wandelen. Voor de biodiversiteit is dat ontzettend belangrijk; je voorkomt inteelt en je voorkomt dat bepaalde diersoorten uitsterven’.

Bouwen
‘De faunapassage komt er nu en dat is fantastisch. Maar wat niet zo fantastisch is, is dat een projectontwikkelaar hier 120 huizen gaat bouwen, hier, pal naast de faunapassage. Dat is zonde van het geld en zonde van de natuur. In 2015 kocht een bouwbedrijf het terrein via een veiling, en er kwamen nieuwe plannen. Volgens de laatste berichten wordt er medio volgend jaar begonnen met de bouw. De SP is niet tegen woningbouw. Integendeel, we zitten te springen om betaalbare woonruimte. Overigens is de SP ook niet tegen woningbouw op deze plek; dat er gebruik gemaakt wordt van het gebied, dat is prima. Maar een woonwijk pal naast een faunapassage willen we dat? Een woonwijk betekent geluid, en straatverlichting, maar het betekent ook dat er mensen en hun honden het natuurgebied in trekken, als je daar niet een heel duidelijke afscheiding in aanbrengt’.

Buffer
Frans de Ruiter sprak over de Billtse Grift: ‘De definitieve plannen voor het Hessingterrein en het gebied Sandwijck komen binnenkort in de openbaarheid. We hopen natuurlijk dat er aan een aantal bezwaren tegemoet gekomen wordt maar we verwachten dat niet en in dat geval: richt je bezwaren (zienswijzen) aan de gemeente. In de voorstellen wordt de Biltse Grift doorgetrokken langs de Utrechtseweg, ongeveer zoals deze lang geleden liep. Tegelijk vervalt de huidige waterloop als natuurlijke buffer tussen het Hessingterrein en het waardevolle natuurgebied (NNN) daarachter. Nieuwe waterpartijen moeten voor de buffer zorgen, maar ten eerste loopt de bebouwing over de grenzen van de rode contour, diep de natuur in. Ten tweede wordt de bebouwing niet goed afgegrensd en zorgen licht en geluid en waarschijnlijk ook toekomstige bewoners in bootjes voor een fikse verstoring (verjaging) van de dieren in de rest van het natuurgebied’.

Vogels
Vogelaar Wigle Braaksma merkt op: ‘De aanleg van woonhuizen in de groene corridor heeft voor broedvogels grote gevolgen. Vogels zullen de nieuwe faunapassage niet (of nauwelijks) benutten maar op het zuidelijke deel van het terrein foerageren, rusten en vluchten wel diverse beschermde vogels. Als een aanzienlijk deel van dit NNN-gebied wordt omgevormd tot woonwijk zullen niet alleen nestgelegenheid maar ook foerageermogelijkheden en predatierisico’s toenemen. Er wordt gedacht aan een mogelijke compensatielocatie gelegen aan de westzijde van Park Arenberg en direct ten zuiden van de Groenekanseweg. Voor de huidige broedvogelpopulatie van het landgoed Sandwijck is de afstand tot de mogelijke compensatielocatie helaas te groot’.

Blokkade
Ebbe Rost van Tonningen: ‘In 2017 was ik als wethouder betrokken bij de laatste fase van de besluitvorming over de faunapassages onder de Utrechtseweg en de Biltse Rading. De Gedeputeerde van de Provincie Utrecht en de wethouder van Utrecht wilden de faunapassage niet door laten gaan wegens de hoge kosten. Samen met de directeur van het Utrechts Landschap konden wij dat voornemen tegenhouden. Wat heb je aan reeds bestaande faunapassages als hier alsnog een blokkade ontstaat in de verbindingswegen voor het dierenleven. Het enige haalbare bleek een faunapassage met een beperkte hoogte. Een ingeschakeld onderzoeksbureau stelde dat het ‘niet onmogelijk was’ dat een ree er onderdoor zou gaan. Dan maar hopen dat er ook dieren bereid zijn op de knieën te gaan op zoek naar een minnares’.

Schaamlap
‘Hier op het Hessingterrein gaat wederom bouw ten koste van natuur. Net zoals op Larenstein, waar één van de laatste bospercelen daar door de gemeente dreigt te worden opgeofferd voor de uitbreiding van een overslagbedrijf. Ik heb als wethouder in 2017 en 2018 dat besluit nog kunnen blokkeren. Men beseft niet of weet niet dat een eeuwenoud bosperceel een eigen biologische leefgemeenschap is, waarvoor herplanting van nieuwe bomen elders slechts een schaamlap is. Op wereldschaal verdwijnen zo in razend tempo eeuwenoude bossen. Armoedebestrijding en economie als rechtvaardiging van houtkap bevorderen op langere termijn juist het tegendeel: voedselverlies en armoedetoename’.

In verband met de bouw van de faunapassage is het fietspad afgezet.
De boodschap wordt duidelijk verwoord.