Logo vierklank.nl
Een geleidelijn wordt onderbroken door werkzaamheden.
Een geleidelijn wordt onderbroken door werkzaamheden. (Foto: )

Zorgen dat iedereen mee kan doen

Vorige week was de Week van de Toegankelijkheid waar in De Vierklank aandacht voor was. De werkgroep De Bilt voor Iedereen gaf aan dat er verbeteringen in de toegankelijkheid gekomen zijn, maar dat er ook nog plaatsen zijn waar wat aan gedaan moet worden. De werkgroep stelt dat gedrag van mensen vaak de oorzaak is van belemmeringen.

door Guus Geebel

Gemeenteraadslid Henk Zandvliet geeft in een reactie op het artikel aan dat hij al in maart 2018 schriftelijke vragen aan B en W stelde naar aanleiding van het blokkeren van een blindengeleidelijn in Bilthoven door bloembakken en een terras. Blinden en slechtzienden vertrouwen op deze lijnen en kunnen daarmee op een veilige manier aan het verkeer deelnemen. Recent signaleerde Zandvliet weer dat blindegeleidelijnen onderbroken werden en vroeg hij het college opnieuw aandacht voor deze situatie. In de Week van de Toegankelijkheid werden de vragen niet geheel bevredigend beantwoord. 

Zandvliet vertelt dat volgens het Bartiméus Fonds, dat zich inzet voor de toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden, 56 procent van de Nederlanders geen rekening houdt met het vrijhouden van de blindengeleidelijnen. Het Bartiméus Fonds heeft samen met anderen een passende stoeptegel ontwikkeld met de tekst: ‘Houd de lijn vrij!’. Zandvliet stelt voor dat de gemeente dergelijke tegels aanschaft en samen met de werkgroep De Bilt voor Iedereen gaat kijken welke plekken daarvoor het meest in aanmerking komen. Overigens blijken veel mensen niet te weten wat de functie van een geleidelijn is dus is voorlichting ook nodig. Henk Zandvliet stelt nadrukkelijk dat het niet alleen ondernemers zijn die een geleidelijn bokkeren. Fietsers zetten vaak hun fiets zomaar ergens neer, ook op een geleidelijn. 

Meer berichten