Logo vierklank.nl
De werkgroep Toegankelijkheid waardeert de inspanningen van Wim Bouman met een boeket bloemen.
De werkgroep Toegankelijkheid waardeert de inspanningen van Wim Bouman met een boeket bloemen. (Foto: )

Werkgroep De Bilt voor Iedereen streeft naar optimale toegankelijkheid

Sinds 2000 vindt in Nederland de eerste week van oktober de Week van de Toegankelijkheid plaats. Dit jaar van maandag 5 tot met vrijdag 9 oktober. Ieder(in), de koepelorganisatie en landelijk netwerk van mensen met een beperking of chronische ziekte, is de initiatiefnemer. Dit jaar focust de Week van de Toegankelijkheid op digitale toegankelijkheid.

door Guus Geebel

De werkgroep De Bilt voor Ieder(in) bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten voor de collectieve belangen van mensen met een beperking. Een inclusieve samenleving biedt zo veel mogelijk mensen de kans te participeren. Wilma Dijkstra, Yvonne Wesselink en Danielle Janssen houden zich binnen de werkgroep vooral bezig met fysieke toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Zij willen niet alleen aangeven waar het aan toegankelijkheid in de gemeente De Bilt schort, maar ook waardering uitspreken voor plekken die een pluim verdienen. In een telefonisch interview met Wim Bouman, directeur bedrijfsvoering van het Gezondheidscentrum De Bilt, wordt toegelicht hoe de aanpassing van het gebied rond het gezondheidscentrum werd gerealiseerd. Daniëlle vertelt dat de werkgroep een jaar geleden met Wim Bouman een gesprek bij de gemeente had om te bekijken hoe de aanpassingen zouden kunnen plaatsvinden. ‘Dat is allemaal gelukt en nu in de Week van de Toegankelijkheid willen we hier graag aandacht aan geven.’ 

Oversteken
Wim Bouman vertelt dat de werkgroep al vijf jaar geleden met zijn voorganger Raf Hirsch heeft gesproken over het gezondheidscentrum en de omgeving, omdat de situatie verre van ideaal was. ‘Er is toen ook contact opgenomen met de gemeente en er werden verschillende varianten voor een oplossing besproken, maar de financiën waren steeds het struikelblok. Zelfs de minst dure variant was nog te begrotelijk, tot het moment dat er gelden vrij kwamen waardoor de gemeente mogelijkheden zag om te werken aan een lijst met knelpunten in De Bilt-Bilthoven. Op die lijst stond het gezondheidscentrum redelijk bovenaan. De gemeente was van mening dat daar begonnen moest worden en wij werden uitgenodigd. Tot eind vorig jaar was het geld een belemmerende factor maar toen extra middelen beschikbaar kwamen was het snel gebeurd. Het zijn twee ingrepen geweest. Een doorgang van het parkeerterrein van het gezondheidscentrum naar de Henrica van Erpweg en aan de andere kant van de weg is een eigenaardig plantsoentje waar je omheen moest lopen verdwenen. Dus van twee kanten uit werden mensen gehinderd om naar het gezondheidscentrum te komen. Dat is nu opgelost. Eén aanpassing vond plaats op een deel van ons parkeerterrein, de andere op grond van de gemeente. Wij zijn heel blij met de aanpassingen’, aldus Bouman. Voor blinden en slechtzienden is een geleidelijn aangelegd bij de oversteek naar het terrein van het Gezondheidscentrum. Zij kunnen dan via de natuurlijke gidslijnen van het groen en het gebouw, de ingang veilig bereiken.

Samenwerking
Het gezondheidscentrum is een voorbeeld dat een goede samenwerking uiteindelijk tot een goed resultaat heeft geleid. Daar is extra geld voor nodig geweest omdat het in eerste instantie niet goed is aangelegd. Bij de renovatie van het Boetzelaerpark is het wel goed gegaan, daar zijn adviezen over toegankelijkheid meegenomen. De paden zijn nu goed te gebruiken en het mooie hek aan de ingang is goed geplaatst. Ook met een kinderwagen kun je er goed door. Dit jaar focust de Week van de Toegankelijkheid op digitale toegankelijkheid. De website van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is ontworpen door iemand die de drempelvrij waarden meenam. Een blinde vrouw heeft de website van de gemeente voor ons getoetst en goed bevonden. ‘We hebben bij grote projecten ook samengewerkt met de fietsersbond. De algemene conclusie is dat we bij het aanbrengen van voorzieningen of projecten in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken willen worden zodat we kunnen meedenken over toegankelijkheid, omdat als je later aanpassingen moet doen het altijd duurder is. Op het moment dat een aanpassing nodig is kan het snel gaan, maar dat is lang niet altijd het geval, zoals bij het gezondheidscentrum, dat vijf jaar heeft geduurd. Uiteindelijk is het er nu. Onze insteek is altijd goede samenwerking en goed overleg en het liefst zo in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden. Als dat niet lukt willen we een eventuele aanpassing zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.’

Volwaardige kansen
‘Bij veel projecten hebben we met winkeliers samengewerkt. Er zijn vaak verschillende belangen en dan moet je kijken wat er mogelijk is. Helaas zijn openbare gebouwen, restaurants en winkels vaak niet goed toegankelijk, waardoor mensen met een beperking moeilijk of soms helemaal niet gebruik kunnen maken van deze gebouwen. Daarom zet de werkgroep zich in om de toegankelijkheid zoveel mogelijk te verbeteren. Ons doel is dat iedereen, dus ook mensen met een beperking, volwaardige kansen heeft om deel te nemen aan onze gemeente. Als de openbare ruimte goed is ingericht hoeft dat geen hindernissen voor deelname te geven. Daarnaast is goed onderhoud en elkaar de ruimte geven juist in deze coronatijd heel belangrijk. We hebben regelmatig overleg met de gemeente om toegankelijkheid voor iedereen te waarborgen. De werkgroep raadpleegt regelmatig de deskundige Job Haug. Hij is adviseur kenniscentrum Bouw Advies Toegankelijkheid.’

Meldingen
‘Ook in het proces rond de vernieuwing en renovatie van Bilthoven Centrum is regelmatig overleg geweest. Dat is vaak een afweging van belangen waarbij wij aandacht vragen voor de toegankelijkheid. De nieuwe geleidelijnen in het gebied rondom het Vinkenplein zijn daarvan het resultaat. We worden er echter vaak niet automatisch bij betrokken. Maar toegankelijkheid is breder, het gaat niet alleen om fysieke toegankelijkheid in de openbare ruimte, maar ook toegang tot sportverenigingen, winkels, theater of digitale toegankelijkheid van websites. Speeltuinen zijn ook een ondergesneeuwd gebied zowel voor kinderen met een beperking als begeleiders’, zegt Wilma Dijkstra. Het melden van knelpunten in de openbare ruimte in de gemeente blijft belangrijk, zodat die bij de gemeente bekend worden. Dat kan via de website debilt.nl of 030-2289411.

Meer berichten