Logo vierklank.nl
Er wordt deze week gewerkt op de Hessenweg om meer ruimte voor voetgangers te creëren.
Er wordt deze week gewerkt op de Hessenweg om meer ruimte voor voetgangers te creëren. (Foto: Henk van de Bunt)

Hessenweg coronaproof met fietsnieten en looprichtingen

Samen met de winkeliers is gemeente De Bilt op 5 oktober gestart met tijdelijke aanpassingen in de openbare ruimte waardoor winkelend publiek zich veiliger kan verplaatsen over de trottoirs langs de Hessenweg. Dat is nodig omdat het op sommige plaatsen en momenten niet mogelijk is om elkaar veilig op anderhalve meter afstand te passeren. 

Afgelopen maanden ontving de gemeente meerdere meldingen dat het vaak niet mogelijk is om elkaar op gepaste afstand te passeren met het oog op het coronavirus. Waar eerder werd besloten af te zien van eenrichtingslooproutes aan weerzijden, is er nu in overleg met de winkeliersvereniging voor gekozen om aan beide zijden van de Hessenweg tweerichtingslooproutes te creëren tussen de Looydijk en het Dr. Letteplein.

Aanpassingen
Om deze tijdelijke maatregelen te realiseren worden de huidige fietsenrekken vervangen door zogenaamde ‘fietsnieten’; fietsbeugels in de vorm van nietjes. Deze worden parallel met de rijrichting geplaatst, in tegenstelling tot de huidige overdwars geplaatste fietsenrekken. Aan weerszijden van de fietsnieten worden looprichtingen gemarkeerd. Ook worden voor deze maatregel alle plantenbakken verwijderd.

Handhaving
De winkeliers is op het hart gedrukt zich strikt te houden aan de regel om winkelwaar tot maximaal 1 meter vanaf de gevel uit te stallen. Daarnaast geldt de dringende oproep aan alle gebruikers van de Hessenweg om (ongebruikte) fietsen niet langdurig in de fietsnieten te parkeren en auto’s niet langer binnen de blauwe zone te parkeren dan is toegestaan en noodzakelijk is. Er zal de komende periode extra worden gecontroleerd op deze punten en daar waar noodzakelijk worden gehandhaafd.

De tijdelijke oplossing voor de Hessenweg is tot stand gekomen na een schouw op 15 september door gemeente en ondernemersvereniging. Daarbij is gekeken naar het gebruik en de inrichting van de trottoirs en andere mogelijk knelpunten. De werkzaamheden voor de tijdelijke situatie zijn maandag 5 oktober gestart. Een einddatum voor de tijdelijke oplossing is nog niet bekend en hangt uiteraard af van hoe lang de maatregelen nodig zullen zijn.

Meer berichten