Logo vierklank.nl
Wethouder Brommersma beantwoordt vragen over de sluiting van Bij de Tijd in Weltevreden.
Wethouder Brommersma beantwoordt vragen over de sluiting van Bij de Tijd in Weltevreden. (Foto: )

Vergaderen in coronaproof gemaakte raadzaal

De gemeenteraad vergaderde donderdag 24 september weer voor het eerst sinds februari in de Mathildezaal van het gemeentehuis. De zaal was coronaproof gemaakt en de raadsleden zaten aan tafels op gepaste afstand van elkaar. Er waren gescheiden looproutes en de bodes vervulden een belangrijke rol bij de gang van zaken. Er was geen publiek aanwezig.

door Guus Geebel

De avond begon zoals gebruikelijk met het vragenhalfuur. Krischan Hagedoorn (PvdA) stelt vragen over de sluiting van restaurant Bij de Tijd in de locatie Weltevreden van De Bilthuysen en de gevolgen daarvan voor bewoners die tegen Weltevreden leunen. ‘De Bilthuysen heeft Weltevreden aangewezen als locatie voor verpleeghuiszorg en gaat de locatie daar nu geschikt voor maken. Daar past geen restaurant met een wijkfunctie meer in.’ Hagedoorn stelt dat De Bilthuysen een onbetrouwbare partner is die zich niets gelegen laat liggen aan bewoners van de gemeente en zich niet wenst te verbinden met de lokale organisatie van zorg en welzijn. Hij vraagt wat de portefeuillehouder heeft gedaan om ervoor te zorgen dat het belang van het welzijn van onze inwoners onder de aandacht van De Bilthuysen komt en of zij drukmiddelen kan inzetten om het gedrag van De Bilthuysen te beïnvloeden. Hij wil verder weten of de wethouder nu nog iets kan betekenen voor de bewoners van de aanleunwoningen tegen Weltevreden en in een gesprek met De Bilthuysen een krachtig signaal gaat afgeven om ook de positie van bewoners die tegen de Bremhorst en de Koperwiek wonen bespreekbaar te maken. Hij wil ook weten of de lokale verbinding van door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieders wordt meegenomen bij de inkoop van zorg en welzijn in de toekomst.

Wethouder Anne Brommersma deelt de zorg over het feit dat een voorziening verdwijnt. Zij noemt De Bilthuysen geen onbetrouwbare partner. In een contact met De Bilthuysen werd verteld dat zij in overleg zijn met verhuurder Woonzorg om te kijken of er een ontmoetingsfunctie gerealiseerd kan blijven worden in het huidige pand. ‘WLZ kopen wij niet in, maar bij de Wmo en Jeugdzorg zullen wij bij de inkoop van zorg en welzijn de lokale verbinding zeker meenemen als een criterium bij aanbesteding.’ 

Peter Schlamilch (Forza De Bilt) stelt vragen over de toegankelijkheid van de Hessenweg voor onder meer blinden en slechtzienden en over de manier van controle en handhaving op hondenbelasting. Burgemeester Potters beantwoordt deze vragen. Op vragen van Schlamilch over planschadeclaims van bewoners in Bilthoven Noord antwoordt wethouder André Landwehr dat de planschadeprocedure vaak een jaar doorloopt. Volgend jaar juli zullen alle zaken zijn behandeld. 

Johan Slootweg (SGP) stelt vragen over het cameratoezicht in Westbroek naar aanleiding van het artikel in De Vierklank in relatie tot de beantwoording van de schriftelijke vragen in april. Slootweg wil weten hoe het komt dat er een verschil is met de ontvangen antwoorden op de schriftelijke vragen en wat de huidige praktijk laat zien. Wethouder Landwehr antwoordt dat de dorpsraad blij is met de camerahandhaving en graag ziet dat de handhaving wordt voortgezet. ‘De wegen zijn merkbaar rustiger, wat zorgt voor meer veiligheid en woongenot. De ondernemers zien ook de voordelen en maken goed gebruik van de dagontheffingen. De gemeente wil ambtelijk graag meedenken over het inpassen van de ontheffingen in de dagelijkse bezigheden van de ondernemers. De flitspaal levert geen geld op voor de gemeente en er is geen slechte relatie met de ondernemers in Westbroek.’

Meer berichten