Logo vierklank.nl
Toen het over trouwen in Westbroek ging, verscheen iedereen in feestkledij.
Toen het over trouwen in Westbroek ging, verscheen iedereen in feestkledij. (Foto: )

Westbroek Ontmoet, de finale

Onderweg, tijdens een ontmoeting op de rotonde bij de Achterwetering, ontstond 11 jaar geleden het idee om ouderen in Westbroek een gezellige middag aan te bieden. Het was het begin van een carrousel aan belevenissen onder de noemer Westbroek Ontmoet. 

De afgelopen 10 jaar hebben veel dorpsgenoten daar een presentatie gegeven over hun werk, liefhebberij, vakantie, hun leven. Het waren bijzondere bijeenkomsten, waarbij we elkaar met andere ogen zagen, nieuwe kwaliteiten ontdekten en mensen in het hart mochten kijken. Verrassende verhalen, leerzaam, ontroerend, prachtig geïllustreerd, muzikaal.

Het dorpsleven
Er passeerden herinneringen aan het dagelijks leven. Boodschappen doen dicht bij huis naar de leus van de Zakenlieden Vereniging, ‘Alles wat het dorp u biedt, haalt u in den vreemde niet’. We sprongen door de tijd met betrekking tot het verenigingsleven, de gezondheidszorg en de school. Naar school gaan was ook 80 jaar geleden voor ieder kind een verplicht nummer. Desondanks kregen kinderen van de boerderij indertijd toestemming om te laat te komen. Velen stonden vroeg op om mee te melken en werden voortijdig thuis verwacht voor de tweede melkronde. De meisjes werden opgevoed met handwerk-les. Breien, borduren en haken waren belangrijke vaardigheden. Eén van die middagen Westbroek Ontmoet werd geleid door de handwerklerares van toen. Zij bleek nog net zo streng als vroeger, maar er werd aandachtig naar haar geluisterd en iedereen ging, met een eigen handwerkje, opgewekt naar huis. Belevenissen met de brandweer kwamen aan bod, aan de hand van filmbeelden die Wout van Winssen indertijd maakte van hooibroei en brandweeroefeningen. Zelfs het hoofd van de brandweer, in de persoon van burgemeester Gerritsen, liet die middag van zich horen.

Leven op de boerderij
Over het leven op de boerderij is veel verteld. Hoewel de invloed op het dorpsleven steeds kleiner wordt met de afname van het aantal boerenbedrijven, spelen agrarische activiteiten nog een belangrijke rol in Westbroek. Smakelijke verhalen over veehandel en de concurrentie daarin. Anekdotes over slapeloze nachten in de hooiberg om als eerste aanspraak te kunnen maken op het pasgeboren kalf ter plaatse, tot moderne robot technieken in de melkveehouderij. Actuele natuurontwikkeling in de hooilanden van vroeger kwam aan de orde, in verhalen en foto’s over kleurrijke kruiden, vee en vogels, moerasbos en water. Zelfs een praktijkles snoeien in de zaal met na afloop bloesemtakken voor de liefhebbers.

Verrassingen
Muziek in vrolijke noten hebben we geproefd op verschillende manieren. Memorabel was de ode van de jongste blazers aan de oudste tuba blazer van de Vriendenkring. We hoorden hoe de organisten van het dorp ontluikend talent aanmoedigen en met zijn goochelkunsten zette de huisarts ons allen onvergetelijk voor gek. Om vervolgens mee te reizen door de lucht tot ver over de grens van Australië of Indonesië. Soms was ook letterlijk de sfeer uit verre oorden te proeven. Hilarisch was een bezoek van 3 Sinterklazen. Vanuit de spelvorm ‘Wie van de drie’ werd bepaald wie van hen de echte Sinterklaas was. Van tevoren waren in het dorp allerlei aparte attributen verzameld waar iedere Sinterklaas een eigen uitleg bij had. Met smeuïge verhalen werden alle toehoorders om de tuin geleid.

Finale
Het waren ontmoetingen in een zeldzaam saamhorige sfeer. Voor sommigen was het een manier om in te burgeren, voor anderen een weerzien van bekenden, soms na lange tijd, of gewoon een praatje maken met de buren. Ook voor de organisatie waren deze middagen onvergetelijk. Ieder droeg op eigen wijze bij aan de sfeer, was gastvrouw of deed zelf een presentatie. Er waren middagen bij dat de zaal van Het Dorpshuis propvol zat, oergezellig. Echter, veel bezoekers behoren tot de kwetsbare groep met betrekking tot corona. Wij zouden het verschrikkelijk vinden om besmettingen te verspreiden en hebben daarom besloten te stoppen. Bijzonder spijtig, maar het kan niet anders.

Tot slot: verhalen blijven ontstaan en het zou fijn zijn die te blijven delen. Voorlopig niet in Het Dorpshuis, maar misschien via De Vierklank of heeft u een ander idee? We hebben niet voor niets een middag computerhulp gehad...

Virgenie Hoogendoorn - Piet Kalisvaart - Jannie de Groot - Wil Bouwman - Gijs Franken 

- Jenneke Groot - Marja van de Bunt - Wilma van de Broek - Liesbeth Lam - Karien Scholten

Meer berichten