Logo vierklank.nl
Links Yol Kuijer bespreekt met Anjet van Dijken en Annie Naber het gezinsmodel.
Links Yol Kuijer bespreekt met Anjet van Dijken en Annie Naber het gezinsmodel. (Foto: )

Informatieavond ‘Brus Bewust’ in het Lichtruim

Op 29 september is er in het Lichtruim een laagdrempelige interactieve avond (coronaproof) voor ouders van zgn. ‘brussen’. 

‘Brussen’ zijn broers en zussen van kinderen met een extra zorgbehoefte. De focus in het gezin ligt vaak op het kind, dat extra zorg nodig heeft. Het doel van deze avond is juist om informatie uit te wisselen over de ervaring en impact op broertjes en zusjes van kinderen met een beperking. De professionals, Yol Kuijer, Anjet van Dijken en Inge Prevoo, vertellen over hun werk met ouders en kinderen met een zorgvraag en hun brussen.

Toeval
Bij toeval ontmoetten Anjet en Inge elkaar en raakten aan de praat over hun persoonlijke ervaring met kinderen met een beperking. Annie Naber (projectcoördinator Ouders Lokaal) vertelt dat ouders en kinderen ervaren dat er veel vragen zijn bij brussen. Daarom is ook Yol Kuijer gevraagd mee te denken over de invulling van de avond. Tijdens deze avond zullen de dames vanuit hun persoonlijke- en werkervaring met brussen vertellen.

Boek
Anjet van Dijken heeft een boek geschreven over haar ervaring als zus van een broer met een zorgbehoefte en runt de site en Facebookpagina ‘Brussenboek’. Met haar bedrijf adviseert en begeleidt zij organisaties en mantelzorgers in beter samen werken én zorgen. Iets wat ze zelf ervaarde toen haar ouders jong overleden en zij opeens de zorg voor haar broer samen met begeleiders én zorginstelling moest doen met een studie erbij.

Gezinsmodel
Yol Kuijer, ouderschapscoach, zal vertellen over haar werkervaring middels een gezinsmodel, maar ook over haar eigen gezin waar de oudste zoon extra zorg nodig had. Inge Prevoo ziet in haar praktijk als logopedist het verlangen van brusjes om dezelfde aandacht als hun broer of zus met een beperking. Ouders zien die behoefte vaak niet. Inge was jong mantelzorger in het gezin waar zij opgroeide. 

Ruimte
Tijdens de informatieavond is er vooral ruimte voor interactie en het delen van ervaringen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via: debilt.ouderslokaal.nl. Brussen vanaf 15 jaar zijn ook welkom. De bijeenkomst is op dinsdag 29 september van 20.00 tot 22.00 uur in Het Lichtruim, Planetenplein 2 te Bilthoven

(Frans Poot)

Meer berichten