Logo vierklank.nl
De kinderburgemeester vergezelt vaak de burgemeester bij officiële gelegenheden [foto Guus Geebel]
De kinderburgemeester vergezelt vaak de burgemeester bij officiële gelegenheden [foto Guus Geebel] (Foto: )

Zittingsperiode kinderburgemeester verlengd

In de raadsvergadering van 24 september zal burgemeester Sjoerd Potters Carmen Braak herbenoemen als kinderburgemeester. De zittingsperiode van de kinderburgemeester is met een schooljaar verlengd, omdat zij haar vertegenwoordigende rol maar beperkt heeft kunnen vervullen vanwege de coronapandemie. Veel officiële gelegenheden konden daardoor niet plaatsvinden of in slechts zeer beperkte vorm.

Burgemeester Potters: ‘Ik ben blij, dat ik Carmen nog een jaar aan mijn zijde mag hebben. We doen als gemeente veel dingen die ook van invloed zijn op de jeugd en hun toekomst. Zij mogen nog niet stemmen voor hun volksvertegenwoordiging, maar hun stem moet wel gehoord worden. De kinderburgemeester is daarbij zeer behulpzaam’. 

Gedicht
Ook Carmen (11) ziet uit naar een nieuw jaar: ‘Ik had namens de kinderen in onze gemeente mijn gedicht tijdens de herdenking op 4 mei willen voorlezen, samen met mijn klas het bevrijdingsvuur naar onze gemeente willen lopen, met de burgemeester mee zullen gaan om mensen te feliciteren en nog veel meer. Gelukkig krijg ik nu een tweede kans, als corona tenminste verdwijnt’.

Taken
De kinderburgemeester is allereerst een vertegenwoordiger van de kinderen die wonen in alle dorpen van de gemeente De Bilt. Daarnaast vergezelt zij de burgemeester bij officiële gelegenheden zoals Koningsdag, Mathildedag, de intocht van Sinterklaas en de herdenkingen. Naast haar representatieve taken, heeft de kinderburgemeester ook invloed op onderwerpen die onder de jeugd leven. Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid, verkeersveiligheid, onderwijs of sport. De kinderburgemeester krijgt de ruimte om, met ondersteuning, een idee verder uit te werken en zelfs uit te voeren.

In de zomer van 2021 wordt er weer een nieuwe kinderburgemeester gekozen. 

Online volgen
De vergadering van de gemeenteraad vindt voor het eerst sinds een half jaar weer fysiek plaats in de Mathildezaal van het gemeentekantoor. Daarbij kan vanwege corona geen publiek aanwezig zijn. De herbenoeming van Carmen en de behandeling van de overige agendapunten zijn op 24 september live volgen vanaf 19.30 uur via https://debilt.raadsinformatie.nl.

Meer berichten