Logo vierklank.nl
Fase 1 betreft het weggedeelte dat loopt vanaf de rotonde met de Provincialeweg (234) langs de rotonde bij de Achter Wetering tot aan de ‘schoolfoto-rotonde bij de Maartensdijkse Dorpsweg. [foto Henk van de Bunt]
Fase 1 betreft het weggedeelte dat loopt vanaf de rotonde met de Provincialeweg (234) langs de rotonde bij de Achter Wetering tot aan de ‘schoolfoto-rotonde bij de Maartensdijkse Dorpsweg. [foto Henk van de Bunt] (Foto: )

Groot onderhoud Maartensdijk-Hollandsche Rading

Op 17 september 2020 start de aannemer met het groot asfaltonderhoud aan de Koningin Wilhelminaweg/Tolakkerweg (N417) in Maartensdijk en Hollandsche Rading, in opdracht van de provincie Utrecht. Tegelijkertijd wordt een aantal aanpassingen op en naast de weg uitgevoerd ter verbetering van de verkeersveiligheid.

De N417 is een zogeheten gebiedsontsluitingsweg tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading. Dat wil zeggen dat de weg is bedoeld voor doorgaand, regionaal verkeer dat veilig en binnen een redelijke tijd van de ene naar de andere plaats moet kunnen rijden. Bij de inrichting van de weg staat verkeersveiligheid hoog op de agenda. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met veel verschillende wensen en belangen van bewoners, bedrijven en weggebruikers.

De werkzaamheden duren tot medio 2021, waarbij er in de winterperiode (december-maart) weinig tot geen werkzaamheden zijn. In november en december legt aannemer Strukton het geplande zonnepanelenfietspad aan langs de N417 in Maartensdijk, over een lengte van 350 meter.

Gefaseerd

De aannemer voert de werkzaamheden in 6 fases uit - 3 op de hoofdrijbaan en 3 op het fietspad - vanaf het Texaco-tankstation in Maartensdijk richting de kruising met de Vuurse Dreef in Hollandsche Rading. Een aantal werkzaamheden aan de fietspaden (fase 4a, 4b en 5) wordt over de jaarwisseling heen getild vanwege onvoorziene problemen met het omleggen van kabels en leidingen. Door de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren, komt de bereikbaarheid van aan- en omwonenden, winkels en bedrijven het minst in de knel en is de overlast voor het verkeer en de omgeving zo beperkt mogelijk.

Wegafsluitingen en bereikbaarheid

Van de fasering, de werkzaamheden, de afsluitingen en de omleidingsroutes is een overzicht gemaakt. Voor huizen die direct langs een werkvak liggen, worden alternatieve parkeervoorzieningen aangeboden. Met de nood- en hulpdiensten worden afspraken gemaakt voor een snelle aanwezigheid bij calamiteiten. Het openbaar vervoer volgt de geldende omleidingsroutes waarbij de busmaatschappij op de halteborden aangeeft waar opgestapt kan worden.

Op veel locaties langs het traject zet de aannemer goed geïnstrueerde verkeersregelaars in voor de veiligheid van wegwerkers, bewoners en weggebruikers en om de weg te wijzen en problemen op te lossen bij onvoorziene of onduidelijke situaties.

Fases

Fase 1 : van 17 t/m 28 september 2020. De werkzaamheden bestaan uit frees- en asfalteringswerkzaamheden aan de hoofdrijbaan waarbij de weg is afgesloten:

 • van 17-09 t/m 18-09 tussen 20.00 en 05.30 uur
 • van 18-09 vanaf 20.00 uur t/m 21- 09 05.30 uur (weekend)
 • van 24-09 t/m 25-09 tussen 20.00 en 05.30 uur en
 • van 25-09 vanaf 20.00 uur t/m 28-09 05.30 uur (weekend)

Bereikbaarheid

 • Het wegvak is vanaf de rotonde bij de N234 (Nieuwe Wetering) tot aan de rotonde Dorpsweg afgesloten voor verkeer. De omleiding voor doorgaand verkeer staat middels bebording aangegeven voor doorgaand auto- en vrachtverkeer vanuit Utrecht richting Maartensdijk en vice versa: omleiding via de A27, de N234 (Nieuwe Weteringseweg), Gezichtslaan en Dorpsweg.
 • Het fietspad is in twee richtingen toegankelijk voor fietsers.
 • Bij de werkzaamheden aan de rijbaan en het herstraten van de inritten blijven de woningen aan N417 bereikbaar via het fietspad.
 • Bij het aanbrengen van het fietspad volgen de fietsers een omleiding
 • Op doordeweekse dagen is de N417 overdag geopend voor het verkeer.
 • Herstraten van de inritten met een halve rijbaanafzetting is van 21/09 tot en met 25/09 tussen 09.00 en 15.30 uur

Projectapp
Actuele informatie over het project is vanaf 14 september te vinden in de app ‘Bam Infra Projecten’. Deze app is gratis te downloaden vanuit de App Store (voor iPhone) of vanuit de Play Store (voor Android). In deze app staat alle informatie onder project N417 De Bilt.

Op de projectenwebsite www.provincie-utrecht.nl/N417 is zowel achtergrond- als uitvoeringsinformatie over het project te vinden. Of download de Bam-app om toegang te krijgen tot de projectapp N417.

Slag om de arm
Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment; bijvoorbeeld als de buitentemperatuur lager is dan voorzien of als het lange tijd achter elkaar hard regent. Asfalteren is dan niet verstandig omdat de kwaliteit van het resultaat onvoldoende zal zijn.

Meer berichten