Logo vierklank.nl
De nieuwe predikant voor de Nederlands Hervormde kerk: een laatgotisch kerkgebouw met toren, eenbeukig schip met smalle dwarskapellen en koor. Het koor is het oudste deel van de kerk (15e eeuw), de toren is van omstreeks 1500 en het schip van de 16e eeuw.
De nieuwe predikant voor de Nederlands Hervormde kerk: een laatgotisch kerkgebouw met toren, eenbeukig schip met smalle dwarskapellen en koor. Het koor is het oudste deel van de kerk (15e eeuw), de toren is van omstreeks 1500 en het schip van de 16e eeuw. (Foto: )

Nieuwe predikant voor Hersteld Hervormd Maartensdijk

De Hersteld Hervormde Kerk bestond in 2019 uit 119 gemeenten en 65 dienstdoende predikanten. Het ledenaantal bedroeg dat jaar 59.771 en nam tot dan toe jaarlijks licht toe. Veel gemeenten zijn dus - vaak gedurende lange tijd - vacant; d.w.z. er is geen eigen predikant en er moet voor de zondagse erediensten een beroep worden gedaan op gastvoorgangers[FS1]

door Henk van de Bunt

De Hersteld Hervormde Kerk in Maartensdijk was precies één jaar vacant na het vertrek van ds. A.J. Britstra naar Nieuw Lekkerland. Kandidaat

Speksnijder wordt woensdag 9 september in een middagdienst als nieuwe ‘herder en leraar’ in Maartensdijk bevestigd. Diezelfde dag ’s avonds zal de nieuwe predikant ds. Speksnijder in zijn zgn. intrededienst in zijn nieuwe gemeente voorgaan. 

Meer berichten