Logo vierklank.nl
Een terasje pikken bij Restaurant Bij de Tijd is er straks niet meer bij.
Een terasje pikken bij Restaurant Bij de Tijd is er straks niet meer bij. (Foto: )

Restaurant Bij de Tijd sluit haar deuren

Vanaf 14 september zal restaurant Bij de Tijd in locatie Weltevreden aan de Prof. Dr. P J W Debeyeweg in De Bilt haar deuren sluiten.

Op 2 maart 2012 werd in woon- en zorgcentrum Weltevreden in De Bilt dit (toen) nieuwe wijkrestaurant geopend; bedoeld om de bewoners in contact te brengen met omwonenden én om studenten van ROC Midden Nederland de kneepjes van het horeca-vak te leren. 

De Bilthuysen, eigenaar van restaurant Bij de Tijd heeft enige tijd geleden al de keuze gemaakt zich te richten op (complexe) verpleging en behandeling van ouderen op al haar locaties. Ook in de wijkzorg vindt een omslag plaats naar zwaardere verpleging en verzorging Dat betekent dat De Bilthuysen de focus verlegt naar een andere wijze van invulling geven aan activiteiten, waar ook het nuttigen van maaltijden onder valt. 

Lastig
De doelgroep van restaurant Bij de Tijd is echter een heel andere en biedt naast plek aan een aantal bewoners en aanleunbewoners die daar de maaltijd nuttigen, ook een volledige horecagelegenheid voor andere geïnteresseerden, zoals buurtbewoners. Echter, is geconstateerd, dat het aantal bezoekers ten opzichte van de kosten die het restaurant met zich meebrengt niet in verhouding is met elkaar. Derhalve sluiten de deuren definitief per 14 september.         (Liselotte de Bruijn)

Meer berichten