Logo vierklank.nl
Het verbod om met trekkers te komen, werd zo ludiek omzeild,
Het verbod om met trekkers te komen, werd zo ludiek omzeild, (Foto: )

Boeren demonstreren in De Bilt

Woensdag 22 juli demonstreerden ongeveer 2.000 boeren uit alle delen van het land voor de tweede keer tegen het beleid van het kabinet en RIVM in De Bilt. In verband met de coronacrisis en de veiligheid verbood burgemeester Sjoerd Potters met de trekker te komen. Dit tot grote frustratie van de boeren.

door Walter Eijndhoven

Farmers Defence Force (FDF) kon vooraf niet aangeven hoeveel boeren gehoor zouden geven aan de oproep met z’n allen naar het RIVM in Bilthoven te komen. In ieder geval was er wel kans dat velen hun weg zouden vinden naar Bilthoven. Daarom besloot de burgemeester van De Bilt, in samenspraak met de Veiligheidsregio Utrecht, tot een demonstratieverbod met trekkers. Ondanks vele tegengeluiden gaven zo’n 2.000 boeren gehoor aan de oproep met de auto te komen.

Auto’s
De Biltse Rading stond afgeladen met auto’s. Maar waarvoor demonstreren zij nu eigenlijk? Het bestuur van FDF en de boeren hopen de overheid wakker te schudden omtrent het beleid geen eiwitrijk veevoer te geven aan koeien. Vanaf 1 september 2020 stelt minister Carola Schouten dit verbod in. Tot grote woede van de veehouders. ‘Het gaat om de gezondheid van onze koeien’, vertelt veehouder Bert Berg uit Drenthe. Hij baalt ervan nu weer op een demonstratie te staan, om zich te verzetten tegen het beleid van de overheid. ‘Als koeien minder of geen eiwitrijk veevoer krijgen, gaat de melkproductie van onze koeien omlaag. Lagere melkproductie betekent minder inkomsten voor ons, maar ook voor de net geboren kalfjes is dit slecht. Door een gebrek aan eiwitten maakt een koe te weinig biest, de eerste melk voor een kalf en heeft deze daardoor minder weerstand. Inmiddels maakt ook 70% van de dierenartsen zich hierover zorgen’.

Akkerbouw
Niet alleen melkveehouders zijn bezorgd over hun toekomst. Ook de akkerbouw staat onder grote druk. Volgens één der boeren, een akkerbouwer uit Zeeland, worden akkers uitgeruild voor huizenbouw en industrie. ‘Cora Nieuwenhuizen, minister van infrastructuur, heeft de opdracht zoveel mogelijk huizen te bouwen en wegen aan te leggen’, vertelt Kees. ‘Minister Schouten moet, door het uitkopen van boeren, ruimte geven aan projecten van Nieuwenhuizen. Zo zijn beide tevreden. Er zijn minder boeren, dus minder stikstof en een het aantal huizen groeit’. Volgens de akkerbouwers in Zeeland kan het zo niet langer en roepen zij minister Schouten op alsnog naar Zeeland te komen.

Hetze
Volgens Sita de Keizer, bestuurslid bij FDF, ontstaat langzamerhand een hetze tegen boeren. ‘Er ontstaat een bepaalde sfeer tegen ons’, vertelt zij. ‘Sinds Rutte III aan de macht is, worden onze rechten en onze grond afgenomen en bepalen zij of en hoe je mag demonstreren. Wij worden afgebeeld als dreigboeren en terroristenboeren, terwijl wij graag willen overleggen met de overheid’.

Europese Unie
Ook Annie Pierik-Schreijer laat van zich horen tijdens het protest. ‘De veevoerregel is in strijd met de regels die binnen de Europese Unie gelden. Daarom vraag ik nogmaals aan Rutte deze regel in ieder geval op te schorten. Terwijl alles moeten wijken voor plantjes en diertjes, komen de boeren in de knel. Wat is dit voor een beleid?’

RIVM
Een groot struikelblok voor de boeren is het beleid van het RIVM. Johan Vollenbroek vraagt zich af waarom een onafhankelijk wetenschappelijk instituut als het RIVM zich voor het karretje van Rutte III laat spannen. Vollenbroek: ‘ik geef niet de schuld aan het RIVM, maar ik vraag mij wel af waarom zij het beleid van Rutte volgen. Wetenschap is onafhankelijk en is vrij toegankelijk voor iedereen. De berekeningen van het stikstof kloppen niet, toch laat het RIVM ons niet weten hoe zij aan bepaalde uitkomsten komt, dat is geheim. Vorige keer sprak Hans Brug, de directeur-generaal van het RIVM de boeren toe. Op de vraag of hij naderhand nog één en ander wilde uitleggen, vertelde hij dat hij niet meer op het podium mocht verschijnen, want hij heeft ook nog een baas. Dat zegt voldoende’.

Ondanks dat de boeren zich niet altijd aan de anderhalve meter maatregel hielden, verliep de demonstratie rustig in De Bilt. Als er na het protest niets verandert binnen het beleid, sluit Farmers Defence Force nieuwe demonstraties niet uit.

Meer berichten