Logo vierklank.nl
Duco (5 jaar) en zijn moeder.
Duco (5 jaar) en zijn moeder. (Foto: Hassan van der Hoff)

Kinderen met en zonder beperking samen naar school

- editorial -

Dit zijn Duco (5 jaar) en zijn moeder. Duco heeft een zeldzame genetische afwijking: het KAT6A syndroom. Hierdoor heeft hij een enorme ontwikkelingsachterstand, kan hij niet lopen en niet praten. Niet alleen voor Duco en andere kinderen zoals hij, maar zeker ook voor zijn reguliere leeftijdsgenootjes is het goed om op jonge leeftijd dingen samen te doen en te ervaren dat er kinderen zijn die “anders” zijn.

Samen naar School

In een Samen naar School klas krijgen kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking les binnen de muren van een reguliere school. Voor elk kind van een Samen naar School klas wordt, onder leiding van een gediplomeerde leerkracht en zorgverleners, een zorg/onderwijsplan op maat gemaakt. Het is een dus een aparte zorg/leerklas, waarbij de kinderen van deze speciale klas, samen met hun begeleider “op visite” gaan bij klasgenootjes van hun eigen leeftijd van de reguliere school. Ook de kinderen van de reguliere school zijn welkom in onze klas om samen leuke dingen te doen en van elkaar te leren. Als kinderen namelijk al op jonge leeftijd ervaren dat er kinderen zijn die “anders” zijn, zullen ze later sneller iemand die “anders” is accepteren. Dit sluit aan bij het streven naar een inclusieve samenleving. Het is dus niet alleen waardevol voor kinderen zoals Duco, maar juist voor alle kinderen van de school.

Er zijn vast ouders in gemeente De Bilt die graag hun kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking naar een school in de buurt willen laten gaan.

Duco’s moeder, Diana, vertelt: “Daarom wil ik de mensen in gemeente de Bilt laten weten dat ik een Samen naar School klas in deze gemeente aan het opzetten ben, niet alleen voor Duco maar ook voor andere kinderen zoals hij.”

Zoektocht en droom

Tot zijn vierde jaar ging Duco jaren met veel plezier naar een specialistisch peuter dagcentrum, welke gevestigd was in een regulier kinderdagverblijf. Hij genoot enorm van het dansen en zingen met de leeftijdgenootjes van het reguliere KDV tijdens het ochtendritueel. Wanneer hij daar op de gang speelde, keek hij graag naar binnen bij de andere lokalen om te kijken naar spelende kinderen. Ook waren er gezamenlijke speelmomenten waar hij altijd veel plezier had.

Toen Duco 4 jaar werd moest hij, zoals ieder kind, doorstromen en ging Duco’s moeder op zoek naar een plek waar hij in zijn ontwikkeling optimaal gestimuleerd zou worden en waar hij in aanraking zou komen met leeftijdsgenootjes zonder handicap. Diana vertelt over de zoektocht: “Ik kwam in gesprek met het expertisecentrum Samen naar School, een initiatief van stichting Het Gehandicapte Kind en was gelijk enthousiast. Maar helaas bleek er in de gehele provincie Utrecht geen Samen naar School klas te zijn en dus ben ik zelf het initiatief gestart. Ik heb intussen een stichting opgezet, niet één maar twee scholen gevonden die ons en onze kinderen een warm hart toedragen en ik ben in gesprek met gemeente de Bilt over het huren van het lokaal.” De scholen waar mee wordt samengewerkt zijn gevestigd in Maartensdijk: basisschool de Kievit van WereldKidz en de Martin Luther Kingschool van Delta De Bilt.

Diana: “Mijn doel, onze droom is om komend schooljaar te starten. Duco gaat nu nog 2 dagen in de week naar een kinderdag centrum in Soest. We hebben inmiddels een paar fantastische PGB-ers die hem de overige 3 dagen ontwikkeling stimulerende activiteiten thuis aanbieden, maar wat zou het fijn zijn wanneer hij weer met leeftijdsgenootjes zonder handicap in contact komt.”

Wil je meer over Samen naar School weten, kijk op www.samennaarschool.nl .

Meer informatie over dit initiatief? Kijk op www.stichtingduco.nl of neem dan contact op met Diana de Rouwe: info@stichtingduco.nl .

Meer berichten