Logo vierklank.nl
Alle leerlingen, die de school verlaten, hebben een kussenovertrek met deze foto gekregen. Een stoeptegel met dezelfde foto is een blijvende herinnering aan deze groep op het schoolplein.
Alle leerlingen, die de school verlaten, hebben een kussenovertrek met deze foto gekregen. Een stoeptegel met dezelfde foto is een blijvende herinnering aan deze groep op het schoolplein. (Foto: )

Kompas in Westbroek

‘Als ik naar mijn groep 8 kijk, denk ik dat de coronatijd eigenlijk wel heel positief is geweest puur beoordeeld op leerprestaties’ aldus Gerdien Sterrenburg, leerkracht van groep 7/8 van basisschool ’t Kompas in Westbroek . ‘De kinderen hebben deze periode superhard gewerkt en ik kon goed volgen hoe ze hun werk deden. Veel achtstegroepers hebben deze periode laten zien heel zelfstandig te kunnen werken. We hebben niet uit boeken en werkboeken gewerkt maar deden alles online met Google Classroom. Per dag stonden daarin de opdrachten, documenten of filmpjes die daarvoor nodig waren’. 

door Kees Diepeveen

Dagelijks om 10.00 uur hadden leerlingen en docent middels Google Meet een 'Meet & Greet' met de hele klas, waarbij een vertel- of vragenrondje werd gedaan, een terug- of vooruitblik op het werk volgde of b.v. een oefendicteetje werd gemaakt. De rest van de schooldag bleef Google Meet openstaan, zodat kinderen individueel nog een vraag konden stellen of uitleg konden krijgen. Gerdien Sterrenburg: ‘Ze leverden vervolgens hun werk in waar ik online feedback op gaf. Dit liep best wel goed. Mede dankzij ouders, die veel uitleg hebben overgenomen, de mogelijkheid om binnen te lopen in het ‘digitale klaslokaal’ en de instructiefilmpjes kon het gewone lesstofaanbod ondanks het thuiswerken gewoon doorgaan’. 

Vervolgonderwijs

De adviezen voor het vervolgonderwijs waren voor de coronatijd al gegeven en ook de aanmeldingen waren al gedaan. Voor sommigen bleef het nog wel even spannend omdat ze nog niet wisten of ze ook op de school van hun 1e keuze waren aangenomen. De kennismakingsdagen hebben afgelopen weken plaatsgevonden. 

Dat de Cito-eindtoets niet doorging voelde wel een beetje gek. Gelukkig hing daar niet de wel/niet naar de school van hun keuze vanaf. Natuurlijk misten de kinderen hun vrienden. Sommige kinderen hadden het er ook best lastig mee omdat ze zich het laatste stuk van groep 8 anders hadden voorgesteld. Om toch een beetje met elkaar verbonden te blijven werden er filmpjes en foto's van het gemaakte werk gedeeld. Op Parro (de whatsapp van school) werden ouders dagelijks op de hoogte gehouden Er waren ook twee gezamenlijke digitale fotoalbums waar kinderen en/of ouders ook zelf filmpjes en foto's konden uploaden van het thuiswerken of van bepaalde opdrachten. Ook is er een online vriendenboek gemaakt met de klas. 

Eindmusical.

Tijdens de Meet & Greet werden er regelmatig vragen gesteld over de musical. Het was natuurlijk onduidelijk of het door kon gaan. Vóór de corona was er al wel een musical gekozen. Besloten werd dat het door moest gaan. Hoewel nog geen idee van de praktische vormgeving zijn de rollen verdeeld en is het script herschreven. In de meivakantie konden de kinderen oefenen met hun tekst en de liedjes. Na die vakantie is er op schooldagen live geoefend in het dorpshuis. Op donderdag 9 juli werd de musical opgevoerd in het dorpshuis voor de ouders en de overige leerkrachten. Alle leerlingen mogen de generale repetitie bijwonen. Gerdien Sterrenburg: ‘We gaan proberen of de overige belangstellenden mee kunnen kijken via een livestream. Een afscheidsavond komt er dit jaar ook maar in afgeslankte vorm. De laatste schoolweek hopen we het schooljaar nog spetterend af te sluiten met een schoolkamp. Maar hoe precies, dat moeten ze nog maar even afwachten....’.

Meer berichten