Logo vierklank.nl

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…

Het valt mij op dat in onze wijk - en waarschijnlijk in veel meer woonwijken - vaker vracht- en bestelauto’s worden geparkeerd. Een rondwandeling van 500 meter op zondag in het ‘Opperend’ in Westbroek leverde een ‘oogst’ van 10 bedrijfsauto’s op, waaronder een complete truck: vier te groot voor een normale parkeerplaats. Zij worden deels in het openbaar groen geparkeerd, waaronder de truck, die zelfs dan nog op de weg st66aat. Bedrijfsauto’s van zzp-ers en bedrijven die ín de wijk gevestigd zijn, heb ik niet in deze telling meegenomen.

In veel woonwijken wordt geklaagd over parkeeroverlast. Dat heeft vooral te maken met het toenemend aantal privéauto’s. Maar het helpt niet als bedrijven hun bedrijfsauto’s en zelfs vrachtwagens meegeven aan hun werknemers en op die manier hun parkeerproblemen afwentelen op rustige woonwijken. Parkeeroverlast, beschadiging van het openbaar groen en uitzichtbelemmering zijn het gevolg. 

Beste ondernemers. Investeren is vooruitzien. Bij een bedrijfsauto hoort ook een parkeerplaats. Uw vracht- of bestelauto in een woonwijk - voor een willekeurige woning of in openbaar groen - is antireclame voor uw bedrijf. 

Beste gemeente. Is er geen gemeentelijke verordening mogelijk, die inhoudt dat bedrijven verplicht worden om ook parkeerplaatsen te regelen als zij een bedrijfsauto aanschaffen?

Beste chauffeurs. Sorry, als jullie het wel prettig vinden om de auto van de baas mee naar huis te mogen nemen. Maar een stukje fietsen naar je werk is gezond, geeft minder parkeeroverlast en mede daardoor meer woonplezier in je eigen wijk.

Jan Maasen, Westbroek

Meer berichten