Logo vierklank.nl
Langs de snlefietsroute is ook aan het Beukenlaantje (omgeving bedrijventerrein De Leijen) kunst geplaatst.[ foto Henk van de Bunt)
Langs de snlefietsroute is ook aan het Beukenlaantje (omgeving bedrijventerrein De Leijen) kunst geplaatst.[ foto Henk van de Bunt) (Foto: )

Aanleg snelfietsroute Amersfoort-Utrecht kan van start

De snelfietsroute Amersfoort - Utrecht is weer een stap dichterbij de uitvoering. De provincie Utrecht en de vijf betrokken gemeenten Amersfoort, Soest, Zeist, De Bilt en Utrecht hebben een akkoord bereikt over het voorlopig ontwerp, de kostenverdeling en de uitvoeringsafspraken. Na het doorlopen van de benodigde procedures en het opzetten van de aanbesteding, kan de aanleg van deze 20 kilometer lange snelfietsroute van start gaan. 

In maart 2019 hebben wethouders van de gemeenten Utrecht, Zeist, De Bilt, Soest en Amersfoort en de gedeputeerde van de provincie Utrecht al de intentie uitgesproken de snelfietsroute (SFR) Amersfoort-Utrecht te willen realiseren. Nu de samenwerkings- en realisatieovereenkomst wordt getekend, kan de aanleg van start gaan. De komende twee jaar zullen op verschillende momenten diverse trajectdelen van de snelfietsroute worden aangelegd. De geplande openstelling van de gehele snelfietsroute is eind 2022.

Stimulering fietsverkeer
Met deze regionale route willen provincie en gemeenten het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer stimuleren. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio, is goed voor de gezondheid én voor het milieu. Het streven is in 2023 10% meer fietsgebruik op de route te krijgen ten opzichte van de situatie in 2019. 'De snelfietsroute is echt een versterking van het fietsnetwerk. Een slimme, veilige én mooie route. Ook op de fiets kan je straks optimaal genieten van onze groene omgeving.'

Zeven snelfietsroutes
De snelfietsroute Amersfoort - Utrecht maakt deel uit van zeven prioritaire snelfietsroutes in de provincie Utrecht waarmee de provincie en de betrokken gemeenten aan de slag gaan. De route start bij Dierenpark Amersfoort, langs een nieuw aan te leggen fietspad zuidelijk van het huidige fietspad, parallel aan het spoor door de natuur richting Soesterduinen. Via Soestduinen kom je langs Park Vliegbasis Soesterberg met het Nationaal Militair Museum. Langs het spoor tot de prachtige lanen in Den Dolder en door naar De Bilt, door het centrum, via de drukke fietsroute langs de Biltse Rading richting Utrecht. De route eindigt aan de rand van het centrum van Utrecht in het Griftpark. De route loopt niet langs de provinciale weg, maar langs het spoor via Soestduinen en Den Dolder, omdat deze zo meer woon- en werklocaties met elkaar verbindt en hierdoor bijdraagt aan een betere bereikbaarheid van de regio Utrecht.

Snel, comfortabel en veilig
Op de zeven prioritaire snelfietsroutes, die de provincie Utrecht wil realiseren, krijgen fietsers vaker voorrang op autoverkeer en krijgen zij eerder groen bij verkeerslichten op de route. De snelfietsroutes zijn voor álle fietsers, dus er hoeft niet per se snel gefietst te worden.

Om de snelfietsroutes te realiseren, worden bestaande fietsverbindingen verbeterd en aan elkaar verbonden. Zo krijgt bijvoorbeeld het wegdek comfortabel asfalt. Waar nodig wordt het wegdek verbreed, zodat fietsers voldoende ruimte hebben. Ook worden er duidelijke en herkenbare lijnen, wegwijzers en verlichting aangebracht. De stoepranden zijn veilig en er zijn geen paaltjes of andere obstakels op de route. Zo kunnen fietsers snel, comfortabel en veilig doorfietsen en zijn scholen, woonwijken, werklocaties en knooppunten ook per fiets goed bereikbaar. Dit maakt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden en voor woon-werkverkeer de fiets te nemen. Meer informatie www.provincie-utrecht.nl/snelfietsroutes

Meer berichten